Over taalscreening in het kleuteronderwijs… (debat Raad VGC, 15 oktober 2021)

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie debatteerde op 15 oktober 2021 over de invoering van de taalscreening in het kleuteronderwijs (Koala). Het thema kwam ook al eerder aan bod in de Raad.

Minister Gatz gaf een uitgebreid en genuanceerd antwoord op de vragen van raadsleden Bianca Debaets en Khadija Zamouri. Hij vindt de verplichte taalscreening positief zodat scholen tijdig, dus bij aanvang van de derde kleuterklas, een goed zicht krijgen op waar hun leerlingen staan inzake de schooltaal Nederlands. Zo kunnen scholen extra taalstimulering geven aan de kleuters die het nodig hebben. Hij benadrukt verder dat vastgestelde tekorten op het vlak van taalvaardigheid bij jonge kinderen best in de klas kunnen worden aangepakt.

De minister omschrijft taalscreening als een hulpmiddel voor de school en de leerkracht op 4 vlakken: (1) om een taalbeleid te ontwikkelen op maat van de school, (2) om een klasbeleid te ontwikkelen dat zowel de taalsterke als taalzwakke leerlingen uitdaagt, (3) om individuele leerlingen of groepjes leerlingen taalgericht te ondersteunen en (4) om ouders te informeren over de evolutie van hun kind en met hen in dialoog te gaan over hoe de taalontwikkeling kan worden gestimuleerd.

Verder gaat minister Gatz in op de ervaring die het Nederlandstalig onderwijs in Brussel reeds heeft op het vlak van taaltoetsing en hij geeft ook een overzicht van de ondersteuningsmogelijkheden voor Brusselse scholen, oa via het Onderwijscentrum Brussel.

In zijn conclusie haalt minister Gatz nog twee belangrijke punten aan:

 • “Vroeger waren er verschillende gepolariseerde debatten over het afnemen van een taaltest en het verplichten van een taalbadjaar. Nu is het debat genuanceerder geworden. In feite volgt de Vlaamse oplossing de Brusselse expertise. Wij doen dit al lang en wij doen dit op een goede manier zonder stigmatisering: aangepaste taalbegeleiding, zoveel mogelijk op maat van het kind.”
 • “Ik maak de kanttekening dat de bredere achtergrond van het kind belangrijk blijft. De leerkrachten en de kleuterleidsters moeten goed zicht hebben op wie het kind is, wie de ouders zijn en wat de sociale achtergrond is. Die sociale achtergrond kan een even belangrijke factor zijn in de taalontwikkeling van het kind. De taalvaardigheid van het kind moeten we positief benaderen. Mogelijk is een kind zeer taalvaardig in een andere thuis- of moedertaal. Als dat zo is, kunnen er gemakkelijker bruggen worden gelegd naar het Nederlands. We testen het Nederlands, want dat is de schooltaal. De bredere achtergrond, het zoeken naar drempels die kunnen worden overwonnen en de taligheid van het kind in de moedertaal zijn ook belangrijke elementen. Zij kunnen kinderen sterker maken in de ontwikkeling naar de doeltaal, het Nederlands.”

Het volledige verslag van de Raad van 15 oktober kan je hier terugvinden.

Overzicht onderzoek over yoga, meditatie en mindfulness op school

Ook al heeft dit weinig wetenschappelijke waarde, toch getuig ik even over enkele positieve effecten van yoga, meditatie en mindfulness die ik zelf dagelijks ervaar: groter lichaamsbewustzijn, verhoogde flexibiliteit, beter evenwicht, minder vermoeidheid, groter relativeringsvermogen, verhoogde veerkracht en minder stress.

Maar nu even naar de wetenschap… Naar aanleiding van mijn blogpost over yoga op school kreeg ik de vraag naar de onderzoeksgegevens waarop ik me baseerde. Onderzoek op het vlak van yoga, meditatie en mindfulness op school, staat nog in zijn kinderschoenen. Toch zien we recent een toename van het aantal onderzoeken en een verhoogde interesse vanuit de wetenschap, ook in Vlaanderen. Zo loopt er bijvoorbeeld interessant onderzoek vanuit het Leuven Mindfulness Centre over mindfulnesstrainingen bij jongeren in het secundair onderwijs (gesponsord door FWO Rode Neuzen, 2019 – 2022).

Om de kwaliteit van onderzoek en rapportage in de toekomst te verbeteren, ontwikkelde Dr. Steffany Moonaz “CLARIFY 2021”. De CLARIFY-checklist (21 items) schetst de minimale vereisten die nodig zijn voor kwaliteitsvolle rapportage van yoga-onderzoek en kan ook het onderzoeksdesign van yoga-onderzoek ondersteunen.

Hieronder verzamel ik de bronnen die ik screende en lijstte ik ook enkele linken op naar websites, instellingen en Belgische wetenschappers.

Reviewonderzoek…

 • BURKE, C., Mindfulness-Based Approaches with Children and Adolescents: A Preliminary Review of Current Research in an Emergent Field, Journal of Child and Family Studies, 19, 133-144, 2010
  • In 2009 publiceerde Christine Burke – psychologe aan de Universiteit van Wales, een reviewstudie over de aanpak van mindfulness bij kinderen en jongeren.   Ze baseerde zich op een literatuurstudie en een 15-tal onderzoeken.  Ze concludeert dat mindfulness een haalbare praktijk is bij kinderen en jongeren, maar dat effectiviteit van de interventies niet kan aangetoond worden door het beperkt aantal onderzoeken en de gebrekkige kwaliteit van deze onderzoeken.
 • ZENNER C., HERRNLEBEN-KURZ S., WALACH H., Mindfulness-based interventions in schools—a systematic review and meta-analysis, Frontiers in Psychology, 5, 603, 2014
  • Een reviewstudie op basis van 24 studies van Zenner, Herrnleven-Kurz en Walach (Universiteit Frankfurt) uit 2014, toont een aantal mogelijke effecten aan op verschillende domeinen, zoals verbeteren van de cognitieve prestaties en veerkracht bij stress. Ook deze auteurs benadrukken om voorzichtig met de resultaten om te springen en ze alleen oriënterend te hanteren.
 • KHALSA SAT BIR S., BUTZER B., Yoga in school settings: a research review, Annals of the New York academy of sciences, 1373, 45 – 55, 2016
  • Khalsa en Butzer gingen aan de slag met 47 publicaties tussen 2000 en 2016 en maakten op basis daarvan in 2016 een review. Ze concluderen dat de inzichten veelbelovend zijn, maar voorlopig voorzichtig moeten gehanteerd worden.  Yoga op school creëert impact op (mentale) gezondheid, cognitieve prestaties en leerlingengedrag.  Scholen zijn een ideale omgeving om kinderen en jongeren in contact te brengen met yoga.
 • EMERSON, LM., LEYLAND, A., HUDSON, K. et al. Teaching Mindfulness to Teachers: a Systematic Review and Narrative Synthesis. Mindfulness 8, 1136–1149 (2017).
  • Zelf als leerkracht leren omgaan met stress, heeft impact het welzijn van leerlingen en goed klasbeheer. Mindfulness-based interventions (MBIs) laten een mogelijke invloed zien op de emotieregulatie van leraren (2017).
 • DUNNING D.L., GRIFFITHS K., KUYKEN W., CRANE C., FOULKES L., PARKER J., DALGLEISH T., Research Review: The effects of mindfulness‐based interventions on cognition and mental health in children and adolescents – a meta‐analysis of randomized controlled trials. J Child Psychol Psychiatr, 60: 244-258, 2019
  • Een reviewstudie in 2018 door Dunning op basis van 33 studies, komt tot de conclusie dat Mindfulness een beperkt effect heeft op het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren.
 • MC KEERING, P., HWANG, YS. A Systematic Review of Mindfulness-Based School Interventions with Early Adolescents. Mindfulness 10593–610 (2019).
  • Deze review probeert in haar selectie sterk te focussen op de kwaliteit van de onderzoeken. Op basis daarvan hebben de auteurs 13 papers geselecteerd die voldeden aan hun kwaliteitscriteria. De review vond in deze onderzoeken positieve effecten van mindfulness op welzijn van jongeren. Mindfulness programma’s kunnen gehanteerd worden als een preventief programma voor welzijn op school bij jongeren.
 • BARRANCO-RUIZ Y, ETXABE BE, RAMIREZ-VELEZ R, VILLA-GONZALEZ E. Interventions Based on Mind-Body Therapies for the Improvement of Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder Symptoms in Youth: A Systematic Review. Medicina (Kaunas). 2019;55(7):325. Published 2019 Jun 30.
  • MBT’s (Mindfulness-based therapies), zoals yoga of mindfulness, lijken een positieve impact te hebben op ADHD-symptomen bij kinderen en jongeren. Er is echter verder kwaliteitsvol onderzoek nodig om dit te kunnen bevestigen.
 • ZHANG M, MURPHY B, CABANILLA A, YIDI C. Physical relaxation for occupational stress in healthcare workers: A systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials, J Occup Health. 2021; 63:e12243
  • Werkgerelateerde stress is zeker ook een issue bij leerkrachten. Deze review focust op gezondheidswerkers, maar is zeker ook inspirerend voor andere beroepsgroepen. De conclusies: Fysieke ontspanning kan helpen bij het verminderen van beroepsstress bij gezondheidswerkers. Yoga is bijzonder effectief en ook heel toegankelijk (online). Werkgevers moeten overwegen deze methoden te implementeren in welzijnsprogramma’s op de werkplek.

Een greep uit de vele kleinschalige onderzoeken…

 • KAUTS A, SHARMA N, Effect of yoga on academic performance in relation to stress, International Journal of Yoga, 2009, volume:  2 | Issue Number:  1 | Page: 39-43
  • Studenten, die yoga beoefenden, presteerden beter dan de controlegroep. Het onderzoek toont verder aan dat studenten met weinig stress beter presteerden dan studenten met hoge stress, wat betekent dat stress de prestaties van de studenten beïnvloedt.
 • KHALSA, S.B.S., HICKEY-SCHULTZ, L., COHEN, D. et al. Evaluation of the Mental Health Benefits of Yoga in a Secondary School: A Preliminary Randomized Controlled Trial. J Behav Health Serv Res 3980–90 (2012)
  • De resultaten suggereren dat de implementatie van yoga haalbaar is in een schoolomgeving en het potentieel heeft om preventieve rol te spelen op het vlak van mentale gezondheid.
 • BUTZER, B., DAY, D., POTTS, CONNOR, COULOMBE, BRANDIE, BAZHYDAI, FLYNN, KHALSA (2014). Effects of a Classroom-Based Yoga Intervention on Cortisol and Behavior in Second-and Third-Grade Students: A Pilot Study. The Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. in press. 10.1177/2156587214557695.
  • De resultaten suggereren dat yoga op school voordelig kan zijn voor stressmanagement en gedrag.
 • RAES, F., GRIFFITH, J.W., VAN DER GUCHT, K. et al. School-Based Prevention and Reduction of Depression in Adolescents: a Cluster-Randomized Controlled Trial of a Mindfulness Group Program. Mindfulness 5, 477–486 (2014).
  • In een studie op 5 scholen in Vlaanderen bij meer dan 400 adolescenten (tussen 13 en 20 jaar), stelde Filip Raes vast dat symptomen van stress, angst en depressie daalden bij de leerlingen in de mindfulness conditie en dit tot zes maanden na de training.
 • CHICK CF, SINGH A, ANKER LA, Buck C, KAWAI M, GOULD C, COTTO I, SCHNEIDER L, LINKOVSKI O, KARNA R, PIROQ S, PARKER FONG K, NOLAN CR, SHINSKY DN, HITESHI PN, LEYVA O, FLORES B, MATLOW R, BRADLEY T, JORDAN J, CARRION V, O’HARA R. A school-based health and mindfulness curriculum improves children’s objectively measured sleep: a prospective observational cohort study. J Clin Sleep Med. 2021
  • Een gezondheids- en mindfulnesscurriculum op school verbeterde de objectief gemeten slaap van kinderen en we weerbaarheid ten aanzien van stress.
 • MONTERO-MARIN, J., TAYLOR, L., CRANE, C., GREENBERG, M. T., FORD, T. J., WILLIAMS, J. M. G., . . . KUYKEN, W. (2021). Teachers “finding peace in a frantic world”: An experimental study of self-taught and instructor-led mindfulness program formats on acceptability, effectiveness, and mechanisms. Journal of Educational Psychology. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/edu0000542
  • Mindfulnesstraining kan het welzijn van leerkrachten verbeteren. Deze studie vergeleek begeleide en autodidactische mindfulnesstraining (206 leraren van 43 scholen). De autodidactische aanpak toonde significante verbeteringen in zelfcompassie en welzijn. De begeleide aanpak liet verberingen zien op het vlak van zelfcompassie, welzijn, stress, angst, depressie en burn-out.

Het zou te ver leiden om alle kleinschalige onderzoeken hier te verzamelen. Deze onderzoeken deel ik zoveel mogelijk via mijn twitteraccount.

Websites…

Enkele belangrijke instellingen…

Op de websites en/of nieuwsbrieven van deze instellingen vind je ook nog heel wat linken naar interessante bronnen en onderzoek.

 • Stresskliniek Antwerpen (NL), opgericht door psychiater Edel Maex, die de mindfulness-techniek een vaste plaats gaf in de ziekenhuiscontext.
 • Leuven Mindfulness Centre (NL), focust op innovatief onderzoek van hoge kwaliteit naar mindfulness en zoekt naar mogelijkheden om mindfulness programma’s in te zetten in specifieke contexten en bij specifieke doelgroepen (bv. jongeren).
 • LifeMe (NL), heeft als doel het concept van levensstijl als medicijn wetenschappelijke te onderbouwen.
 • I AM (NL), opgericht door David Dewulf, wil mindfulness in de samenleving ingang doen vinden vanuit de overtuiging dat geestelijk en lichamelijk gezonde mensen bouwen aan een gezonde samenleving.
 • Mind and Life Institute (ENG), brengt wetenschap en contemplatieve wijsheid samen om de geest beter te begrijpen en positieve verandering in de wereld te creëren.
 • National Center for Complementary and Integrative Health (NCCIH – ENG), is een agentschap van de Amerikaanse federale overheid voor wetenschappelijk onderzoek naar complementaire en integratieve gezondheidsbenaderingen.
 • The International Association of Yoga Therapists (IAYT – ENG) , ondersteunt onderzoek en onderwijs in yoga en yogatherapie en is een professionele organisatie voor yogaleraren en yogatherapeuten over de hele wereld.
 • Yoga Alliance (ENG), vertegenwoordigt yogascholen en yogaleraren, en bevordert de kwaliteit, veiligheid, toegankelijkheid en rechtvaardigheid van de yogales.
 • The Mindfulness Initiative UK (ENG), werkt met politici die mindfulness beoefenen en denkt na over de plaats van mindfulness in beleid en samenleving.

Enkele Belgische wetenschappers…

Er zijn ook wel wat wetenschappers in ons land die rond dit thema actief zijn. Hieronder enkele voorbeelden.

 • Neuroloog Steven Laureys doet onderzoek over de werking van de hersenen bij patiënten met ernstige bewustzijnsstoornissen en breinonderzoek bij meditatie. Hij schreef in 2019 Het no-nonsense meditatieboek.
 • Klinisch psycholoog, gedragstherapeut en hoogleraar psychologie Filip Raes doet onderzoek naar wat mensen kwetsbaar maakt voor emotionele problemen zoals depressie en angst en schreef in 2020 Weg van het piekeren.
 • Bioloog Katleen Van der Gucht doet onderzoek over mindfulness based interventions.
 • Medisch antropoloog Reginald Deschepper, voorzitter van Life Me, schreef een boek met als titel Levensstijl als medicijn over de impact van je levensstijl op je gezondheid.
 • Psychiater Edel Maex implementeert mindfulness-technieken in de ziekenhuiscontext en schreef verschillende boeken over mindfulness.
 • Arts David Dewulf is oprichter van I AM en werkte jarenlang samen met de UGent en KU Leuven in het kader van wetenschappelijk onderzoek naar effecten van Mindfulness. Hij is auteur van heel wat boeken over mindfulness o.a. Mindfulness voor Jongeren’ Mindfulness voor kids.

Ik had niet de ambitie om volledig te zijn en heb ongetwijfeld belangrijke onderzoeken, instellingen, websites en wetenschappers over het hoofd gezien. Stuur me zeker interessante aanvullingen en tips om deze pagina te verrijken!

Over het leerkrachtentekort in Brussel… (debat Raad VGC, 22 september 2021)

Op de openingszitting van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie werden door de raadsleden heel wat vragen gesteld over het leerkrachtentekort in Brussel met als rode draad: Wat doet de VGC om leerkrachten aan te trekken en te houden? Welke extra maatregelen plant de VGC op korte en middellange termijn?

Minister Gatz beschreef 8 sporen waarrond vandaag reeds gewerkt wordt en lanceerde ook 5 mogelijke nieuwe pistes. Maar eerst even de grootte van het probleem: “Er zijn ongeveer 7.300 mensen actief in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. We komen zo’n 285 voltijdse werknemers te kort. Dat is ongeveer 4 %.”

Acht sporen in ontwikkeling

 1. scholieren in contact brengen met het leerkrachtenberoep met het oog op een latere studiekeuze (bv. Talent for Teaching);
 2. studenten van de lerarenopleidingen laten kennismaken met en inzicht geven in grootstedelijk onderwijs (bv. big city life);
 3. leerkrachten in Brussel binden via gemeenschapsvormende activiteiten (bv. after work drinks);
 4. ondersteunen van een kwaliteitsvolle aanvangsbegeleiding (bv. starterscarrousel);
 5. promotiecampagne in functie van waardering van het leerkrachtenberoep (bv. leerkrachtBXL);
 6. leerkrachten betrekken bij het zoeken naar oplossingen (bv. BXL ZKT LKR);
 7. alternatieve opleidingstrajecten (bv. Baobab)
 8. inzetten op zij-instromers (bv. Teach for Brussels)

Vijf mogelijke nieuwe pistes

 1. laatstejaarsstudenten van de lerarenopleiding inzetten via langlopende stages;
 2. zij-instromers aantrekken in het basisonderwijs;
 3. de mogelijkheid onderzoeken van verkorte opleidingstrajecten;
 4. gepensioneerde leerkrachten de kans geven om nog een beperkte onderwijsopdracht uit te voeren;
 5. (leraren)pool opzetten voor zij-instromers die tijdelijke of beperkte functies uitoefenen.

Minister Gatz besluit: “De VGC vervult een faciliterende rol. Onze complementaire overheid bemiddelt tussen de scholen en de Vlaamse overheid. Ik denk dat het College erin zal slagen om het lerarentekort te verkleinen, maar ik kan niet voorspellen in welke mate het gat gedicht zal worden.”

Lees het volledige verslag hier.

Meer taal in het onderwijs in Brussel (brochure)

25 september 2021: Dag van de Meertaligheid en lancering van een nieuwe brochure door Sven Gatz, minister bevoegd voor de promotie van meertaligheid in Brussel. De brochure werd ontwikkeld in de schoot van de Raad voor Meertaligheid en wil enerzijds de complexiteit van meertaligheid en onderwijs benoemen en anderzijds scholen en leerkrachten stimuleren om met meertaligheid aan de slag te gaan.

“Opgroeien in Brussel betekent je permanent onderdompelen in een taalbad. Nederlands, Frans, Engels en de vele thuistalen bieden heel wat kansen om in ons onderwijs meertalig te werken. De verschillende talen kunnen elkaar versterken en ondersteunen.
Er zijn geen grootse of ingrijpende structuurveranderingen nodig om toch het verschil te maken. Binnen de huidige regelgeving zijn er heel wat mogelijkheden die nog onvoldoende benut worden.
In deze brochure bespreken we enkele belangrijke inzichten over meertalig opgroeien en verwijzen we door naar een paar websites om de mogelijkheden te verkennen.”
(Uit de inleiding van de brochure)

In de brochure komen volgende thema’s aan bod:

 1. factoren die invloed hebben op meertalige taalverwerving
 2. simultane en successieve taalverwerving
 3. alledaagse en schoolse taal
 4. additieve en subtractieve tweetaligheid
 5. ‘translanguaging’ en correctieve feedback
 6. (meertalige) taalverwerving en het sociaal-economische milieu
 7. effectieve didactiek bij meertaligheid

Grandir en multilingue à Bruxelles (brochure)

25 septembre 2021 : Journée du multilinguisme et lancement d’une nouvelle brochure de Sven Gatz, ministre chargé de la promotion du multilinguisme à Bruxelles. La brochure a été élaborée au sein du Conseil pour le multilinguisme et vise à identifier la complexité du multilinguisme à l’école d’une part, et à encourager les écoles et les enseignants à travailler avec le multilinguisme d’autre part.

“Grandir à Bruxelles, c’est être plongé chaque jour dans un bain de langues. La diversité linguistique fait dès lors inévitablement partie intégrante de la vie des écoles bruxelloises, qu’elles soient francophones, néerlandophones ou multilingues. Le français, le néerlandais, l’anglais et les innombrables langues maternelles présentes à Bruxelles offrent de nombreuses possibilités d’éducation multilingue. Tout au long de leur apprentissage, ces langues, loin de se combattre, peuvent s’épauler mutuellement. Des réformes institutionnelles pourraient les y aider. Mais nulle réforme majeure n’est nécessaire pour pouvoir faire dès maintenant de grandes avancées. La réalité linguistique existante et la réglementation actuelle offrent de nombreuses possibilités inexploitées pour rendre nos élèves bien plus multilingues.
Cette brochure aborde quelques-unes des conditions auxquelles cet effort peut réussir.”
(introduction)

Podcast Be Talky (meertaligheid in Brussel)

in het frans

BeTalky is een initiatief van Sven Gatz, minister voor de promotie van meertaligheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, en heeft tot doel de meertaligheid in Brussel te bevorderen. Onze stad telt 1,2 miljoen inwoners, die meer dan 100 verschillende talen spreken. De voordelen van meertaligheid zijn talrijk. Meertaligheid biedt niet alleen kansen op de arbeidsmarkt, maar bevordert ook de samenhang tussen de Brusselaars.

BeTalky richtte een Raad voor Meertaligheid op, creëerde subsidiemogelijkheden om meertaligheid te stimuleren en lanceerde nu ook een podcastkanaal:

 • #3 Impact van een goede taalopleiding
 • #2 Meertaligheid op school
 • #1 Meertaligheid in de klas

#3 Impact van een goede taalopleiding (september 2021)

Een gesprek met minister Sven Gatz en actrice Ahlaam Teghadouini, oa bekend van de Ketnet-serie ‘Hoodie’ over een goede taalopleiding, meertaligheid en Brusselse identiteit. Ook een oproep om meer aandacht te hebben voor het welzijn, de passie en motivatie van leerkrachten…

#2 Meertaligheid op school (september 2021)

Minister Gatz praat met schooldirectrices Ingrid Depraetere (GBS Sint-Jans-Molenbeek KET & CO) en Nathalie Meert (school Saint-Augustin Vorst, en organisator vaneen meertalig project in samenwerking met ‘Circus zonder Handen’). Zij hebben het met de minister over hun unieke ervaringen met meertaligheid in de klas, hoe zij met de anderstalige ouders omgaan, en hoe we meer leerkrachten kunnen warm maken om in Brussel te komen lesgeven.

#1 Meertaligheid in de klas (september 2021)

Meertaligheid in het Brussels onderwijs is een complex en genuanceerd verhaal met heel wat kansen. Luister nu naar de podcast met Brussels minister Sven Gatz, bevoegd voor de promotie van meertaligheid in Brussel, en experte Nicole Wauters. Zij hebben het over hoe Brusselse leerkrachten kunnen omgaan met meertaligheid in de klas, hoe kinderen precies talen aanleren en welke de invloed is van de kennis van een taal op het leren op school en het succes van de schoolresultaten.

Podcast Be Talky (multilinguisme à Bruxelles)


en néerlandais

BeTalky est une initiative de Sven Gatz, ministre de la promotion du multilinguisme en Région de Bruxelles-Capitale, et vise à promouvoir le multilinguisme à Bruxelles. Notre ville compte 1,2 million d’habitants, qui parlent plus de 100 langues différentes. Les avantages du multilinguisme sont nombreux. Outre les opportunités q​u’il ouvre sur le marché du travail, le multilinguisme favorise la cohésion ​entre les Bruxellois.

BeTalky a installé un Conseil pour le multilinguisme, créé des opportunités de subventions pour stimuler le multilinguisme et a également lancé une chaîne de podcast. Dans ce podcast, le ministre Sven Gatz discute avec ses invités du multilinguisme dans l’enseignement (bruxellois):

 • #3 l’impact d’une bonne formation linguistique (septembre 2021)
 • #2 le multilinguisme à l’école (septembre 2021)
 • #1 le multilinguisme en classe (septembre 2021)

#3 Be Talky: l’impact d’une bonne formation linguistique

Le ministre bruxellois Sven Gatz, responsable de la promotion du multilinguisme à Bruxelles, et l’actrice Ahlaam Teghadouini, connue pour la série Ketnet “Hoodie” parlent d’une bonne formation linguistique, son identité bruxelloise et multilinguisme. Elle propose d’accorder plus d’attention au bien-être, à la passion et à la motivation des enseignants.

#2 Be Talky: sur l’apprentissage des langues et le multilinguisme à l’école

Ministre Sven Gatz s’entretient avec deux personnes de terrain : Ingrid Depraetere et Nathalie Meert donnent un point de vue unique sur l’enseignement multilingue dans notre capitale à travers leur expérience de directrices d’école.

#1 BeTalky : sur l’apprentissage des langues et le multilinguisme en classe

Le multilinguisme dans l’éducation bruxelloise est une histoire complexe et nuancée, mais offre de nombreuses opportunités. Écoutez le podcast avec le ministre bruxellois Sven Gatz, responsable de la promotion du multilinguisme à Bruxelles, et l’experte Nicole Wauters. Ils parlent de la manière dont les enseignants bruxellois peuvent gérer le multilinguisme en classe, de la manière dont les enfants apprennent les langues et de l’influence des connaissances linguistiques sur l’apprentissage et la réussite scolaires.

Onderwijsnieuws in Brussel, 1 september 2021

Dit verscheen op 1 september in de media over het onderwijs in Brussel

Uitdagingen voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel

Kortere vakantie, meer leerkrachten en de lat omhoog: de uitdagingen voor dit schooljaar: Sophie Allein, directeur van het GO! Atheneum Etterbeek, Els Lenaerts, lerares in de Vier Winden Basisschool in Molenbeek, Bruno De Lille, directeur scholengroep Sint-Goedele en minister Gatz, bevoegd voor onderwijs in Brussel, praten over de uitdagingen van het onderwijs in Brussel.

School en mobiliteit

Metro, te voet of het skateboard: zo gaan deze Brusselse jongeren naar school: Zowat 250.000 kinderen vertrekken vandaag weer naar een Brusselse school. Ze komen van binnen en buiten de stad…

Leerkrachtentekort

Vooral in Brussel geven veel startende leerkrachten er de brui aan: Het Brussels Gewest heeft hogere uitstroomcijfers. Van de tijdelijk tewerkgestelde leraren onder de 30 jaar in het secundair onderwijs in Brussel stopte 23,9 procent tussen 2015 en 2020. Dat is meer dan in Limburg (20,3 procent), Antwerpen (19,8 procent), Oost-Vlaanderen (18,8 procent) en West-Vlaanderen (18,5 procent). Over het leerkrachtentekort zeggen VUB-onderzoekers Bram Spruyt en Filip Van Droogenbroeck het volgende: “De belangrijkste verklaring zijn de selectie-effecten: Mensen bij wie de job als leraar hun eerste loopbaankeuze was en die een hoge intrinsieke motivatie hebben, maken de grootste kans om ook effectief leraar te blijven.” in dit interview: ‘We maken te weinig reclame voor het lerarenberoep’. Én Bruno De Lille, directeur scholengroep Sint-Goedele, vraagt een andere aanpak voor het leerkrachtentekort.

Van privésector naar de klas: ‘Ik heb veel opgeofferd, maar nog geen dag spijt gehad’: Drie getuigenissen van zij-instromers in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Corona, mondmaskers en vaccineren + nieuwe school Campus Kompas

Sven Gatz start schooljaar met mondmasker en sensibiliseringscampagne: Brussels minister Sven Gatz is het schooljaar gestart op de nieuwe school Campus Kompas in Schaarbeek. Daar kon hij vaststellen hoe de gezondheidscrisis in het Brussels gewest nog steeds voor een ongewone terugkeer naar school zorgt. Zie ook: Nieuwe scholencomplex in Schaarbeek biedt plaats aan 1.000 leerlingen en Minister Sven Gatz: ‘Zuur dat we in Nederlandstalige scholen niet kunnen versoepelen’.

En… Meester BRUZZ @ Maria Assumpta Lyceum Laken: BRUZZ startte het nieuwe schooljaar op met de BRUZZ-bus op de speelplaats van het Maria Assumpta Lyceum in Laken: een hele verzameling aan interviews en reportages met leerkrachten, leerlingen en ondersteunend personeel.

…met oa dit interview met OCB-onderwijsondersteuner Katrijn over het Inleef- en leertraject Urban Education voor stadsleerkrachten.

Onderwijsnieuws in Brussel vóór de start van het nieuwe schooljaar…

Bij de aanvang van een nieuw schooljaar verschijnen heel wat nieuwsberichten over onderwijs. Pedro De Bruyckere verzamelt ieder jaar onderwijsnieuws uit Vlaanderen op zijn blog.

Specifiek over het onderwijs in Brussel valt er ook heel wat onderwijsnieuws te sprokkelen. Hieronder een selectie…

Nog even over de vakantie…

29/07/2021 Zomerschool Talentboost schaaft spelenderwijs het Nederlands van kinderen bij: Het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseert voor de 16de keer Talentboost, een vakantieaanbod voor kinderen die thuis geen Nederlands spreken. Lees ook: Dutch-language summer camp gives Brussels children a leg up during the holidays.

28/08/2021 Helft leerkrachten wil kortere zomervakantie, blijkt uit bevraging in 4 gemeenten: Van de leerkrachten en schooldirecties uit Brussel-Stad, Molenbeek, Sint-Joost-ten-Node en Anderlecht zou bijna de helft voorstander zijn van een kortere zomervakantie.

Corona, mondmakers en vaccineren…

17/08/2021 Mondmaskerplicht versoepeld in Waalse scholen, in Brussel blijft masker gehandhaafd: In Brussel blijft het masker binnen verplicht voor volwassenen tijdens elk contact met zowel volwassenen als met kinderen in het lager onderwijs. In het kleuteronderwijs moet het masker alleen worden gedragen bij contact tussen volwassenen. In het secundair onderwijs blijft het mondmasker binnen verplicht voor alle volwassenen en leerlingen, tijdens elk contact, ook in de klas. Lees ook: Nog zeker tot eind september mondmaskers in Brusselse klassen.

19/08/2021 Mondmaskerplicht verlengd in Brussels onderwijs: ‘Belemmering voor een optimaal resultaat’: Begrip maar toch ook teleurstelling bij de Nederlandstalige Brusselse scholen, nu blijkt dat enkel Brusselse leerlingen hun mondmasker opnieuw zullen moeten opzetten in de klas.

24/08/2021 Vaccineren op school krijgt vorm: infosessies en vacci-bussen op komst: Vanaf september krijgen middelbare scholieren in Brussel de kans om zich via hun school te laten vaccineren.

27/08/2021 Eerst sensibiliseren en dan vaccineren in de scholen: De vaccinatiecampagne bestaat in een eerste fase uit sensibiliseren en informeren. Pas na enkele weken zullen er ook echt coronaprikken op de scholen zelf worden uitgedeeld.

27/08/2021 Schoolvaccinaties in Brussel vanaf 13 september: ‘Eerst de wortel, dan de stok’: Als die aanpak niet het gewenste resultaat oplevert, overweegt onder meer de scholengroep Sint-Goedele een beleid waarbij niet-gevaccineerden niet op schoolreis meemogen.

30/08/2021 Van Gucht: ‘Kans op uitbraken in Brusselse scholen groter’: Met maar 24 procent gevaccineerden bij de 12- tot 17-jarigen, zal je het niet tegenhouden. Zo wordt de kans ook groter dat je op een bepaald moment een school moet sluiten. Het is beter om vroeger in te grijpen in één klas dan om te wachten tot meerdere leerkrachten ziek worden of veel leerlingen thuis zitten.

Leerkrachtentekort

27/08/2021 ‘Scholen zijn slachtoffer van beschadigd imago Brussel’: Dat er geen ruimte is voor versoepelingen in het onderwijs, komt hard aan. ‘Ook de leerkrachten haken nu af.’

27/08/2021 Lerarentekort in Brussel extra groot door de vele vacatures in Vlaanderen: Vlaanderen wil met forse investeringen de leerachterstand door de coronacrisis wegwerken. Het gaat daarvoor onder meer op zoek naar 2.540 extra leerkrachten, ICT-coördinatoren en kinderverzorgers. Maar al die extra jobs vergroten wel het lerarentekort in Brussel.

30/08/2021 302 mensen van privésector naar Brussels onderwijs: Al een stap in de goede richting om het nijpend lerarentekort aan te vullen in Brussel: 302 mensen zijn het voorbije schooljaar overgestapt van de privésector naar het onderwijs om er te gaan lesgeven.

Hoger onderwijs

20/08/2021 Hoger onderwijs verloopt straks vrij normaal, maar nog niet in Brussel: Voor de hogescholen en universiteiten in Brussel is het nog wachten op groen licht. Lees ook: Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel ‘pleit voor uniforme aanpak’.

30/08/2021 Dertig procent meer studenten Verpleegkunde in Brussel: Over het algemeen winnen zorgopleidingen aan populariteit.  Lerarenopleidingen nog onduidelijk…

Andere thema’s

26/08/2021 Vlaamse regering trekt geld uit voor ziekenhuisschool in Brussel: Voor kinderen uit het basisonderwijs komt er een nieuwe vestigingsplaats voor een ziekenhuisschool in UZ Brussel.

De bronafbeelding bekijken

%d bloggers liken dit: