Onderwijs in Brussel is… “grenzeloos respect voor leerkrachten”!

De voorbije week had ik heel wat gesprekken met kandidaten in het kader van aanwervingsexamens voor het Onderwijscentrum Brussel. Mijn laatste vraag aan de kandidaten was: “Wat is voor jou een goede leerkracht (in Brussel)?” Graag deel ik hier even de reacties… Iedere dag met goesting gaan werken. Het welbevinden van elk kind is hetMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… “grenzeloos respect voor leerkrachten”!”

Onderwijs in Brussel is… Teach for Belgium

Als directeur van het Onderwijscentrum Brussel werd ik deze zondag (5 mei 2019) gevraagd om aanwezig te zijn op de Community Day van Teach for Belgium voor een sessie over de impact van stedelijke organisaties. Onderstaande thema’s kwamen aan bod. Ik geef hier geen verslag van de gesprekken (die heel rijk waren), maar per themaMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… Teach for Belgium”

Onderwijs in Brussel is… op weg naar MEERTALIG onderwijs ?

VUB-rector Caroline Pauwels en ULB-collega Yvon Englert : “Brussel moet meertalige scholen krijgen!” In de aanloop van de verkiezingen van 26 mei 2019 staat meertalig onderwijs in Brussel weer hoog op de agenda. Terecht!  Kinderen en jongeren die opgroeien in een kosmopolitische en veeltalige stad als Brussel, moeten ook via onderwijs de kans krijgen omMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… op weg naar MEERTALIG onderwijs ?”

Onderwijs in Brussel is… KWALITEITSVOL onderwijs!

Er werden de voorbije weken, maand heel wat uitspraken gedaan over het al dan niet kwaliteitsvol zijn van ons Vlaams en Brussels Nederlandstalig onderwijs. Ik ben geen wetenschapper, hoogstens een ervaringsdeskundige, en probeer te luisteren, maar krijg geen antwoord. Afhankelijk van het standpunt dat je verkiest, kan je ook je wetenschapper kiezen. Want wat zekerMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… KWALITEITSVOL onderwijs!”

Onderwijs in Brussel is… kijken naar de buren (Pacte d’Excellence) !

Onze collega’s van de Franstalige gemeenschap hebben de voorbije jaren hard gewerkt aan hun “Pacte pour un enseignement d’excellence”.  In de media vernemen we er enkele losse elementen uit zoals ‘Latijn voor iedereen’, ‘uitgestelde studiekeuze’,… maar dit doet onrecht aan de totaliteit van het ontwikkelde project!  Daarom even een overzicht… Le Pacte d’Excellence is hetMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… kijken naar de buren (Pacte d’Excellence) !”

Onderwijs in Brussel is… de “perfecte mélange” !

In een aantal vorige berichten schreef ik over het belang van verbinding maken, de kenmerken van sterke leerkrachten in een grootstedelijke context,… (zie Onderwijs in Brussel is… ROOM 26!). Ik verwees naar literatuur van Martin Haberman en gaf voorbeelden uit Amerika. Vandaag ben ik blij om dit Brusselse voorbeeld te kunnen delen (via Equal Brussels).Meer lezen over “Onderwijs in Brussel is… de “perfecte mélange” !”

Onderwijs in Brussel is… ROOM 26

“Great teachers have the ability to relate to kids !” – Martin Haberman Ik deelde reeds enkele ideeën over het werk van Dr. Martin Haberman (1932 – 2012), die oa interviewtechnieken heeft ontwikkeld om leerkrachten en directies te selecteren die succesvol zullen zijn in het werken met arme kinderen. Onderwijs in Brussel is… VERBINDING makenMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… ROOM 26”

Onderwijs in Brussel is… STERKE leerkrachten!

Geïnspireerd op het artikel van Martin Haberman – The beliefs en behaviors of Star teachers (zie ook citaten). Het artikel bespreekt slechts één element van sterke leraren, nl. de ATTITUDE  van  sterke leerkrachten ten aanzien van onderwijs… Sterke leerkrachten kunnen aanvaarden dat ze in een systeem werken dat niet altijd even ondersteunend is voor deMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… STERKE leerkrachten!”

Onderwijs in Brussel is… MEER Brede School !

Brede School in Brussel startte in 2006 met enkele proefprojecten. De VGC ontwikkelde daarna een visie en subsidiekader (2012) met een ondersteuningsstructuur binnen het Onderwijscentrum Brussel. Dankzij dit subsidiekader werden ondertussen 29 Brede Scholen in Brussel uitgebouwd. Deze Brede Scholen slagen er steeds beter in om de leer- en leefomgeving van Brusselse kinderen en jongerenMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… MEER Brede School !”

Onderwijs in Brussel is… het EDUNEXT leerfestival 2019!

Brussel was goed vertegenwoordigd op het Edunext Leerfestival 2019 ! …met een verhaal van het Lucerna INNOVA college Brussel (Anderlecht) – Yildirim Fevzi Werken aan de toekomst van het onderwijs is werken aan de toekomst van onze kinderen, en vooral werken aan de toekomst van onze snel veranderende samenleving. De ‘sens of urgency’ is groot.Meer lezen over “Onderwijs in Brussel is… het EDUNEXT leerfestival 2019!”