Onderwijs in Brussel… vraagt LEIDERSCHAP! (leestip)

Verderbouwend op mijn artikel over transformatief leiderschap (Onderwijs in Brussel is… TRANSFORMATIEF leidinggevende directeurs), breng ik het boek “Onderwijs vraagt leiderschap” (2012) onder de aandacht. Het boek inspireert zich oa op het werk van Mathieu Weggeman over leiding geven in organisaties met kenniswerkers: leiding geven aan professionals betekent ruimte en vertrouwen geven, er alleen zijnMeer lezen over “Onderwijs in Brussel… vraagt LEIDERSCHAP! (leestip)”

Onderwijs in Brussel is…VERBINDING maken!

“For children in poverty, success in school is a matter of life and death, and they need mature teachers who have a great deal of knowledge about their subject matter, but who can also relate to them.”, Dr. Martin Haberman, 2004 Natuurlijk moet een leerkracht over (vak)didactische vaardigheden beschikken, een klas kunnen managen, inzicht hebbenMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is…VERBINDING maken!”

Onderwijs in Brussel is… TRANSFORMATIEF leidinggevende directeurs!

31 januari, dag van de directeur… Iedere dag staan onze Brusselse directeurs klaar om via gedeeld leiderschap onderwijs te maken voor leerlingen, voor leerkrachten, voor ouders! Als directeur investeren ze in het pedagogisch beleid, de administratieve en inhoudelijke opvolging van het personeel, het verzorgen van een goed contact met leerlingen en ouders, vergaderingen in deMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… TRANSFORMATIEF leidinggevende directeurs!”

Onderwijs in Brussel is… thuistalen in de LEERomgeving!

Over meertalig opgroeien in Brussel en talen in ons onderwijs heb ik al vaker geschreven, zie oa deze berichten. Hierbij was de belangrijkste boodschap: vermijd een ‘one size fits all’-approach! Diversiteit van de leerlingenpopulatie vereist een diverse aanpak. Talen maken deel uit van de dagdagelijkse realiteit van elke Brusselse leerling. De schooltaal, het Nederlands, isMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… thuistalen in de LEERomgeving!”

Onderwijs in Brussel is… 10 x breed leren in 2018 !

Tijd om terug te blikken… alleen maar om in 2019 nog beter vooruit te kunnen springen!  Duidelijk een jaar waar breed leren centraal stond ! Kinderen en jongeren participeren aan onderwijs vanuit de kennis van de wereld die ze meebrengen. Deze kennis van de wereld krijgt vorm binnen de school, maar ook via de veelheidMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… 10 x breed leren in 2018 !”

Onderwijs in Brussel is… vakantieplezier voor ketjes !

De VGC-speelpleinen (zomervakantie 2017) draaien op volle toeren.  Bijna 1500 kinderen per week kunnen genieten van een uitdagend spel- en speelaanbod op de 27 speelpleinen!  Dagelijks zetten een paar honderd animatoren zich in om kleuters, lagere schoolkinderen en tieners een fijne vakantie te bezorgen. Maar onze VGC-speelpleinen zijn ook veel meer dan dat: “Het VGC-speelpleinaanbodMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… vakantieplezier voor ketjes !”

Onderwijs in Brussel is… alle schooldagen naar school!

Minister Crevits wil in antwoord op de PISA-resultaten nog meer inzetten op het kleuteronderwijs en de aanwezigheid van de kleuters (zie De Standaard, Crevits stelt ‘kleutercoördinator aan’, 12 december 2016). Ivm “onvoldoende aanwezig” scoren kinderen met een andere nationaliteit slechter in alle leeftijdsgroepen. De enige uitzondering hierop vormt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar kinderen met eenMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… alle schooldagen naar school!”

Onderwijs in Brussel is… investeren in welbevinden, betrokkenheid, geluk, talenten, samenleven van kinderen en jongeren!

Ja, het is belangrijk dat onze kinderen en jongeren gekwalificeerd uitstromen!  Maar aandacht voor kwalificatie alleen is onvoldoende.  Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen; ze moeten leren wie ze zijn en wie ze willen worden; ze moeten leren leven in een onvoorspelbare en veranderende omgeving; ze moetenMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… investeren in welbevinden, betrokkenheid, geluk, talenten, samenleven van kinderen en jongeren!”

Onderwijs in Brussel is… ketjes in de media!

Vergeet onze ketjes niet! De Brusselse mediapartners (Brussel deze Week, TV Brussel, FM Brussel en Brusselnieuws) werken hard aan een intern hervormingsproces en besparingsplan.   Het resultaat van dit proces moet in oktober 2015 duidelijk worden. Ik hoop dat er in de nieuwe structuren en concepten plaats is voor de toekomst van onze stad: deMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… ketjes in de media!”

Onderwijs in Brussel is… BREDE leerkansen creëren en kijken hoe ze het elders doen!

Ik schreef in een vorige blogpost over het belang van ‘breed leren’… Ervaringen die kinderen hebben, spelen een belangrijke rol binnen het onderwijsleerproces op school. Kinderen participeren immers aan onderwijs vanuit de kennis van de wereld die ze meebrengen. Deze kennis van de wereld krijgt vorm binnen de school, maar ook via de veelheid aanMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… BREDE leerkansen creëren en kijken hoe ze het elders doen!”