Onderwijs in Brussel is… groeien in TAALbeleid !

Elke Brusselse school wordt dagelijks geconfronteerd met diverse vragen rond taal. Hoe gaan we om met meertaligheid? Welke plaats krijgt het Nederlands op school? Hoe proberen we onze doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren binnen deze meertalige context? Het uitwerken van een taalbeleid is belangrijk omdat een doordacht taalbeleid die verschillende vragen op een structureleMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… groeien in TAALbeleid !”

Onderwijs in Brussel is… ontwikkelingskansen voor ELK kind !

We weten dat (kans)armoede één van de grote uitdagingen is van ons grootstedelijk onderwijs en toch is het zo moeilijk om hier als school, leraar of begeleidingsdienst efficiënt mee om te gaan. Het is natuurlijk een problematiek die onderwijs overstijgt, maar ook binnen het eigen expertisedomein gebeurt er veel te weinig om kinderen die vanuitMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… ontwikkelingskansen voor ELK kind !”

Onderwijs in Brussel is… op zoek naar MEERtaligheid !

Verwacht van mij geen ongenuanceerd pleidooi voor meertalig onderwijs in Brussel! De diversiteit van de leerlingenpopulatie in onze Brusselse scholen vereist diversiteit in de benadering van meertalig opgroeien en meertalig opvoeden. Is de ‘schooltaal Nederlands’ de moedertaal, een tweede of derde taal voor de leerling? Is de dominante omgevingstaal Frans, misschien Turks of toch Nederlands?Meer lezen over “Onderwijs in Brussel is… op zoek naar MEERtaligheid !”

Onderwijs in Brussel is… BRUSSELS onderwijs !

Natuurlijk is het in de eerste plaats belangrijk dat leraren leerprocessen en leerstappen kennen, dat ze vanuit lesdoelen doelgericht én flexibel een aanbod kunnen ontwikkelen, dat ze over een brede waaier didactische vaardigheden beschikken, dat ze vaardig zijn in het creëren van een veilige leeromgeving en efficiënt de klasgroep kunnen managen,…  Daar werken we metMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… BRUSSELS onderwijs !”

Onderwijs in Brussel is… lesgeven met OPEN deuren !

De leraar is niet individueel verantwoordelijk voor de prestaties van de leerling en de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit de ‘historische’ verantwoordelijkheid voor een klas of voor een vak, gaat de leraar zich vaak nog zo gedragen en kijkt ook de omgeving op die manier naar de leraar. Organisaties en werkomgevingen zijn geëvolueerd! Het beleidMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… lesgeven met OPEN deuren !”

Onderwijs in Brussel is… effectiviteit verhogen via MICRO-innovaties

De tijd van grote en grootse veranderingen is voorbij. De Brusselse school als organisatie, ingebed in de complexiteit van de stad, is onderhevig aan een veelheid van belangen, krachten en machten:  het lokale en bovenlokale onderwijsbeleid, externe partners, netgebonden diensten, de veelheid van maatschappelijke verwachtingen, de diversiteit van kinderen & ouders, de kenmerken van hetMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… effectiviteit verhogen via MICRO-innovaties”

Onderwijs in Brussel is… de plaats die IEDEREEN samenbrengt !

  De school is de enige plek waar alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun interesses en achtergronden, samenkomen. Of toch bijna alle kinderen & ouders… De Brusselse samenleving splitst kinderen & ouders op door de concentratie van groepen in wijken (sociaal, talig, cultureel).  Concentratiewijken creëren concentratiescholen. Doordachte stadsontwikkeling, een inschrijvingsbeleid en ouders stimuleren omMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… de plaats die IEDEREEN samenbrengt !”

Onderwijs in Brussel is… geloven in de LEERkracht !

Overtuigd zijn van je competenties & overtuigd zijn dat je handelen impact heeft op de leerprestaties van de leerling, zijn belangrijke kenmerken van de effectieve leraar. Leraren in ‘moeilijke’ scholen, met veel anderstaligen, kansarmoede, grote verschillen tussen leerlingen,… verliezen wel eens deze overtuiging.  Ze gaan zwakke leerprestaties in de eerste plaats gaan toeschrijven aan dieMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… geloven in de LEERkracht !”

Onderwijs in Brussel is… geloven in ELK kind !

Geloven in elk kind is meer dan een slogan. Wat de leraar verwacht van Sara heeft invloed op haar prestaties. De leraar gaat Sara (onbewust) op een andere manier benaderen op basis van deze (impliciete) verwachtingen. Leraren in ‘moeilijke’ scholen, met veel anderstaligen, kansarmoede, grote verschillen tussen leerlingen,… hebben soms lagere verwachtingen ten aanzien vanMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… geloven in ELK kind !”

Onderwijs in Brussel is… BREED leren !

Ik nam 3 willekeurige vacatures uit ‘Brussel deze week’ en lees bij “logistiek bediende” nauwgezet, grondig, dynamisch, teamplayer en tweetalig; bij de “verantwoordelijke voor een studiedienst” leiden, rapporteren, drietalig, enthousiast en aangenaam in de omgang; bij de “boekhouder” analytische geest en zin voor synthese, drietalig, doorzettingsvermogen en flexibel. Misschien niet onmiddellijk de meest hype functies,Meer lezen over “Onderwijs in Brussel is… BREED leren !”