education quotes

Citaten 2019

“De schat aan culturen en de taalrijkdom verrijken mijn job enorm.”

Silke Beerens
 • Silke Beerens is leerkracht lager onderwijs in de Unescoschool in Koekelberg. Het citaat werd gehaald uit het boekje Pas voor de Klas voor beginnende leerkrachten in Brussel. In dit artikel benadrukt ze het belang van de thuistaal van kinderen. In deze video van Klasse, zie je hoe Silke met gevoelsmannetjes aan de slag gaat om anderstalige kinderen te ondersteunen in het uiten van hun gevoelens.
 • Zie ook: Onderwijs in Brussel & omgaan met meertaligheid!

“Een goede leesvaardigheid is het fundament voor een voorspoedige schoolloopbaan en een goed maatschappelijk functioneren.”

Kees Vernooy
 • Kees Vernooy (1945) is een Nederlandse wetenschapper, expert op het vlak van effectief leesonderwijs.  Hij schreef onder andere het heel toegankelijk basiswerk over goed leesonderwijs “Elk kind een lezer” (Garant, 2012). In zijn boek “Opbrengstgericht werken: vlot en vloeiend lezen” (2012) citeert hij de American Federation of teachers: “The most fundamental responsibility of schools is teaching students to read” (1999).
 • Zie ook: Onderwijs in Brussel is… elke ket een goede lezer!

“Als Brusselaar met een migratieachtergrond moet ik me niet in hen verplaatsen: ik ben zoals zij!”

Imran Pieter Khan
 • Imran Pieter Khan is leraar Engels in het Atheneum Brussel.  Hij groeide op in Sint-Jans-Molenbeek en liep school in Anderlecht: “Die goede band met de leerlingen overstijgt voor mij welk vak ik geef. Als de zesdes onze school verlaten, ben ik zeer fier. Want ik ben ervan overtuigd dat ik ze niet alleen Engels leerde, maar ze ook heb klaargestoomd voor het ‘echte’ leven.” (via Klasse)
 • Zie ook: Onderwijs in Brussel is… VERBINDING maken!
 • Zie ook: Meer Brusselaars voor de klas dankzij BAOBAB Brussel.

“Warm-demander-teachers expect great things from their students, convince them of their own brilliance, and help them reach their potential in a disciplined, structured environment.”

Lisa Delpit
 • Lisa Delpit is een Amerikaanse onderwijskundige, hoogleraar aan de Southern University in Baton Rouge, Louisiana en auteur van ‘Other People’s Children’ en ‘Multiplication Is for White People’.  Ze neemt ook een directiefunctie op in Center for Urban Educational Excellence van de Florida International University in Miami.  Deze Afro-Amerikaanse onderzoekerster is vooral actief op het niveau van het basisonderwijs (ontwikkeling van taal en geletterdheid) en werkte ook op thema’s zoals grootstedelijkheid en minderheidsgroepen in onderwijs.
 • Zie ook: Onderwijs in Brussel is… “worstelen” met klasmanagement! over klasmanagement en “warm demander”.

“Wat je vraagt en doet voor je leerlingen, moet ook voor je leraren. Ook zij verdienen zorg en ambitie.  Collega’s mogen nog ex-cathedra lesgeven. Of digitale media zuinig inzetten. Als ze maar consequent zijn en goed onderwijs brengen.”


Patrick De Clercq

“Children (in poverty) need teachers who have a great deal of knowledge about their subject matter, but who can also relate to them.”

Martin Haberman
 • Dr. Martin Haberman (1932 – 2012) heeft heel wat onderzoek verricht naar succesvolle leerkrachten in moeilijke grootstedelijke contexten.  Hij was ‘Professor Emeritus of Curriculum and Instruction at University of Wisconsin-Milwuakee School of Education’.  Hij was ook de oprichter van de The Haberman Educational Foundation.  Hij ontwikkelde oa interviewtechnieken om leerkrachten en directies te selecteren die succesvol zullen zijn in het werken met arme kinderen.  Hij was in de opleiding van leerkrachten een grote voorstander van werkplekleren.
 • Zie ook: Onderwijs in Brussel is… ROOM 26!

“We geloven heel sterk dat onderwijs zich niet alleen afspeelt binnen de 4 schoolmuren.  De interactie met de buurt is van cruciaal belang.  We zijn dan ook een school die wil werken voor de buurt, een school die wil werken met de buurt, een school die wil werken in de buurt.”

Sven Moens
 • Sven Moens studeerde in Brussel en startte er in 1998 als leerkracht in het Nederlandstalig onderwijs.  In 2005 werd hij directeur van de Basisschool Sint-Joost-aan-Zee (Sint-Joost-Ten-Node).  Na 17 in het onderwijs maakte hij een tussenstop bij het ToekomstATELIERdelAvenir (TADA) van Sofie Foets (zie dit filmpje).  In 2018 werd hij opnieuw directeur van de nieuw opgerichte basisschool Paviljoen (Schaarbeek), een school die zich ontwikkelt in en met de buurt! Naar aanleiding van 5 jaar OCB in 2013 schreef Sven ook het volgende over Brussel: “Kinderen die genieten… kinderen verbazen… kinderen zien groeien… de stad is in beweging en ik geniet ervan… elke dag opnieuw!”
 • Zie ook: Onderwijs in Brussel is… breed leren en brede school

“The highest education is that which does not merely give us information but makes our life in harmony with all existence.”

Rabindranath Tagore
 • Rabindranath Tagore (1861 – 1941) speelde in het India van de eerste helft van de vorige eeuw een belangrijke rol op het vlak van literatuur, beeldende kunst, politiek, filosofie en onderwijs.  Hij stichtte in 1901 een eigen school om zijn onderwijsidealen te kunnen realiseren.  Hij zocht in zijn onderwijspraktijk verbinding met de natuur en verschillende culturen.  In zijn visie speelde de leerkracht een centrale rol en niet de methode.  Hij gaf dan ook heel veel autonomie en vertrouwen aan de leerkracht. Verder kwam hij ook op voor het belang van de moedertaal in het onderwijs, zocht hij naar evenwicht tussen cognitieve en creatieve vakken, zette hij in op leren dat verankerd is in de omgeving, creëerde hij ruimte voor rust en meditatie,…
 • Zie ook:

“Luister naar de leerkracht in jezelf. Als een leerkracht al geen vertrouwen meer heeft in zijn eigen professionaliteit, hoe kunnen we dan verwachten dat anderen dat wel doen?”

Lisa Verhelst
 • Lisa Verhelst is leerkracht in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Ze werkte eerst enkele jaren als onderwijsondersteuner bij het Onderwijscentrum Brussel en zette daarna de stap naar lesgeven in Brussel. Ze omschrijft zichzelf als leerkracht en co-teacher. Lisa ondersteunt ook de professionalisering van leerkrachten op het vlak van co-teaching en ze doet dit via dagelijks leren. Het citaat hierboven werd gehaald uit een blogpost op haar site.
 • Zie ook: Onderwijs in Brussel is… geloven in de leerkracht! over het overtuigd zijn van de kracht van onderwijzen.
 • Zie ook: Onderwijs in Brussel is… LUISTEREN naar leerkrachten! over de noodzakelijke attitude van onderwijsbegeleiders.

“Education is not preparation for life; education is life itself.”

John Dewey
 • John Dewey (1859 – 1952) was een Amerikaans filosoof, met een grote interesse voor psychologie en pedagogie. Op het vlak van onderwijs was hij ervan overtuigd dat leren plaatsvindt in interactie met de omgeving en anderen (leren door te doen, projectonderwijs,…). Hij beklemtoonde het belang van de verbinding tussen binnenschools en buitenschools leren. Onderwijs en samenleving moeten met elkaar in verbinding staan!
 • Ook leerlingen verwachten dezelfde elementen van onderwijs. Lees hier het scholierenrapport, op basis van een grootschalige leerlingenbevraging door de Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) in 2016 met oa de thema’s ‘met beide voeten in de wereld’ en ‘klaar voor het leven’!
 • Zie ook de vele investeringen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in Brede School en Breed leren : Onderwijs in Brussel is… 10× breed leren in 2018!
 • Tot slot verwijs ik naar de ondersteunende website van het Onderwijscentrum brussel: Klas in Brussel.

“Lesgeven in Brussel doe je met een open hoofd. Met een open hart. Begrijpen wat er leeft in een kind. In een leefwereld. En ja, in een cultuur. Open hoofd. Open hart. En, een dosis oneindig veel geduld, met een kind maar vooral… met mezelf.”


Lieselotte Bogaerts
 • Lieselotte Bogaerts werkt in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel en was reeds leerkracht, zorgcoördinator, beleidsondersteuner en waarnemend directeur. Ze schreef in het kader van 5 jaar Onderwijscentrum Brussel (2013) verschillende verhalen over onderwijs in Brussel.  Het citaat komt uit één van deze verhalen.
 • De link naar de verhalenbundel van 5 jaar Onderwijscentrum Brussel vind je in deze blogpost: Onderwijs in Brussel is… 27 november 2013 !
 • zie ook: Onderwijs in Brussel is… geloven in ELK kind ! over hoge verwachtingen ten aanzien van elk kind.
 • zie ook: Onderwijs in Brussel is… ROOM 26 ! over leerkrachten met een “open hoofd” en een “open hart”.

“Individual and societal success depends on raising and educating children who care about others. But we have misled today’s children to believe that success is achieved through test scores, material wealth, and personal gain.”

Marilyn Price-Mitchell

%d bloggers liken dit: