Home

“Children need teachers who have a great deal of knowledge about their subject matter, but who can also relate to them.”

Martin Haberman

Subscribe blog Urban Education

De LEESWIJZER Urban Education is een leidraad om de verschillende aspecten van Urban Education te verkennen.  Via de LEESWIJZER yoga, meditatie en mindfulness op school en in de klas vind je makkelijk je weg in de berichten over dit thema. De LEESWIJZER debatten in de Raad van de VGC biedt een overzicht van belangrijke onderwijsthema’s die in de Raad werden besproken. Via LEESTIPS krijg je een overzicht van boeken die op deze site worden besproken.

Recent

Impact van onderwijsondersteuning in kaart brengen (EDBI)

In opdracht van het departement Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Overheid, ontwikkelden onderzoekers Prof. Dr. Elke Struyf, Prof. Dr. Karine Verschueren en Dr. Aster Van Mieghem een instrument om effectiviteit van onderwijsondersteuning in kaart te brengen (2022). Met dit instrument kan je (1) de onderwijsbegeleider versterken en de begeleiding optimaliseren (individueel en lokaal) én…

Inspirerende schoolbezoeken in Brusselse scholen, deel 4

Verbinding houden met scholen en directies, is cruciaal om richting te kunnen geven aan het Onderwijscentrum Brussel. Daarom probeer ik regelmatig scholen te bezoeken en de directie te ontmoeten op zijn/haar werkplek. Van elk bezoek zou ik een rijk en boeiend verslag kunnen schrijven, maar ik beperk me hier per school tot één element… (deel 4: Cardijn, GO!4cITy,…

Een meester over meesterschap (leestip)

Jan Royackers, procesbegeleider en didactisch expert bij Schoolmakers, is voor het onderwijs in Brussel en Onderwijscentrum Brussel geen onbekende. Zo werkten we nauw samen bij de ontwikkeling van de tienerscholen in Brussel en de professionalisering van tienerleerkrachten. In zijn boek “Meester in Lesgeven” (2023) biedt Jan ons houvast om meesterschap te ontwikkelen. Want meester zijn…

Wat verwachten Brusselse leerkrachten…

In de Ronde van Brussel 2020 gingen 345 Brusselse leerkrachten in gesprek met minister Gatz.  Hierbij kwamen heel wat thema’s aan bod zoals meertaligheid, brede school, armoede, ouderbetrokkenheid, schoolinfrastructuur,… 

Lees in deze reeks de belangrijkste conclusies:

Focus

Reeks Urban Education in het Nederlands

Deze grote, rijke, diverse, meertalige kosmopolitische omgeving, vraagt van leerkrachten een even rijke en diverse aanpak...

Série Urban Education en Français

Cet environnement cosmopolite vaste, riche, diversifié et multilingue, nécessite une approche tout aussi riche et diversifiée de la part des enseignants…

Series Urban Education in English

The large, rich, diverse, multilingual cosmopolitan environment, demands an equally rich and diverse approach from teachers… 

%d bloggers liken dit: