Impact van onderwijsondersteuning in kaart brengen (EDBI)

In opdracht van het departement Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Overheid, ontwikkelden onderzoekers Prof. Dr. Elke Struyf, Prof. Dr. Karine Verschueren en Dr. Aster Van Mieghem een instrument om effectiviteit van onderwijsondersteuning in kaart te brengen (2022). Met dit instrument kan je (1) de onderwijsbegeleider versterken en de begeleiding optimaliseren (individueel en lokaal) énMeer lezen over “Impact van onderwijsondersteuning in kaart brengen (EDBI)”

Inspirerende schoolbezoeken in Brusselse scholen, deel 4

Verbinding houden met scholen en directies, is cruciaal om richting te kunnen geven aan het Onderwijscentrum Brussel. Daarom probeer ik regelmatig scholen te bezoeken en de directie te ontmoeten op zijn/haar werkplek. Van elk bezoek zou ik een rijk en boeiend verslag kunnen schrijven, maar ik beperk me hier per school tot één element… (deel 4: Cardijn, GO!4cITy,Meer lezen over “Inspirerende schoolbezoeken in Brusselse scholen, deel 4”

Een meester over meesterschap (leestip)

Jan Royackers, procesbegeleider en didactisch expert bij Schoolmakers, is voor het onderwijs in Brussel en Onderwijscentrum Brussel geen onbekende. Zo werkten we nauw samen bij de ontwikkeling van de tienerscholen in Brussel en de professionalisering van tienerleerkrachten. In zijn boek “Meester in Lesgeven” (2023) biedt Jan ons houvast om meesterschap te ontwikkelen. Want meester zijnMeer lezen over “Een meester over meesterschap (leestip)”

Lerarentekort en aantrekken van mensen uit de privésector (Raad VGC, 28 april 2023)

In de plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 28 april 2023, stelde raadslid Gilles Verstraeten (N-VA) een vraag over de implementatie van de voorstellen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om mensen uit de privésector aan te trekken voor het onderwijs: (1) inzetten van gastleerkrachten en (2) inzetten van werknemersMeer lezen over “Lerarentekort en aantrekken van mensen uit de privésector (Raad VGC, 28 april 2023)”

Inspirerende schoolbezoeken in Brusselse scholen, deel 3

Verbinding houden met scholen en directies, is cruciaal om richting te kunnen geven aan het Onderwijscentrum Brussel. Daarom probeer ik regelmatig scholen te bezoeken en de directie te ontmoeten op zijn/haar werkplek. Van elk bezoek zou ik een rijk en boeiend verslag kunnen schrijven, maar ik beperk me hier per school tot één element waarmee ik aan deMeer lezen over “Inspirerende schoolbezoeken in Brusselse scholen, deel 3”

Onderwijsactiviteiten sociaal en emotioneel leren (SEL)

Het Greater Good Science Center (University of California Berkeley) is een expertisecentrum dat menselijk welzijn bestudeert vanuit verschillende invalshoeken (psychologie, sociologie en neurowetenschappen). Het centrum vertaalt wetenschappelijke inzichten ook naar de praktijk met het oog op het creëren van een betere samenleving. Het Greater Good Science Center ontwikkelde ook een onderwijsprogramma om de wetenschap overMeer lezen over “Onderwijsactiviteiten sociaal en emotioneel leren (SEL)”

Onderwijs aan jonge kinderen (leestip)

De VLOR reflecteerde de voorbije jaren met enkele onderwijsexperten en het werkveld over ‘de toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen’ en dit leidde oa tot deze publicatie. Het boek bespreekt belangrijke vraagstukken zoals de eigenheid van onderwijs aan jonge kinderen, transities, diversiteit, ouderparticipatie, kwaliteitszorg,… Heel wat thema’s zijn ook gelinkt aan de uitdagingen vanMeer lezen over “Onderwijs aan jonge kinderen (leestip)”

Onderwijskwaliteit (in Brussel)?

De resultaten van PIRLS 2021 worden op 16 mei vrijgegeven en we zullen nog maar eens overspoeld worden met heel wat uitspraken en opinies over de dalende onderwijskwaliteit. Met dit bericht wil ik de kijk op onderwijskwaliteit verbreden… In het publieke én politieke debat worden kwaliteitsvol onderwijs en onderwijskwaliteit vaak herleid tot cognitieve prestaties, dalendeMeer lezen over “Onderwijskwaliteit (in Brussel)?”

LEESWIJZER Urban Education

Het centrale thema op deze blog is Urban Education. Heel wat berichten hebben een samenhang die ik via deze leeswijzer vlotter toegankelijk wil maken. Op het einde van dit overzicht link ik nog even door naar een cruciaal onderwijsthema, dat het concept Urban Education overstijgt, nl. onderwijskwaliteit. Wat is Urban Education? In 2019 schreef ik 7 blogberichtenMeer lezen over “LEESWIJZER Urban Education”