Impact van onderwijsondersteuning in kaart brengen (EDBI)

In opdracht van het departement Onderwijs & Vorming van de Vlaamse Overheid, ontwikkelden onderzoekers Prof. Dr. Elke Struyf, Prof. Dr. Karine Verschueren en Dr. Aster Van Mieghem een instrument om effectiviteit van onderwijsondersteuning in kaart te brengen (2022). Met dit instrument kan je (1) de onderwijsbegeleider versterken en de begeleiding optimaliseren (individueel en lokaal) énMeer lezen over “Impact van onderwijsondersteuning in kaart brengen (EDBI)”

Inspirerende schoolbezoeken in Brusselse scholen, deel 4

Verbinding houden met scholen en directies, is cruciaal om richting te kunnen geven aan het Onderwijscentrum Brussel. Daarom probeer ik regelmatig scholen te bezoeken en de directie te ontmoeten op zijn/haar werkplek. Van elk bezoek zou ik een rijk en boeiend verslag kunnen schrijven, maar ik beperk me hier per school tot één element… (deel 4: Cardijn, GO!4cITy,Meer lezen over “Inspirerende schoolbezoeken in Brusselse scholen, deel 4”

Een meester over meesterschap (leestip)

Jan Royackers, procesbegeleider en didactisch expert bij Schoolmakers, is voor het onderwijs in Brussel en Onderwijscentrum Brussel geen onbekende. Zo werkten we nauw samen bij de ontwikkeling van de tienerscholen in Brussel en de professionalisering van tienerleerkrachten. In zijn boek “Meester in Lesgeven” (2023) biedt Jan ons houvast om meesterschap te ontwikkelen. Want meester zijnMeer lezen over “Een meester over meesterschap (leestip)”

Mark Williams over mindfulness op school: “That’s like going to the gym once and hoping you’ll get fit.”

Op maandag 08 mei 2023 krijgt Mark Williams, Emeritus Professor Klinische Psychologie aan de University of Oxford, een eredoctoraat uitgereikt aan de KU Leuven voor zijn belangrijk onderzoek over depressie. De Britse professor is ook een autoriteit in het onderzoek naar mindfulness. In het uitgebreid artikel van VRT nws “De hype mag stilaan overwaaien: watMeer lezen over “Mark Williams over mindfulness op school: “That’s like going to the gym once and hoping you’ll get fit.””

Lerarentekort en aantrekken van mensen uit de privésector (Raad VGC, 28 april 2023)

In de plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 28 april 2023, stelde raadslid Gilles Verstraeten (N-VA) een vraag over de implementatie van de voorstellen van Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts om mensen uit de privésector aan te trekken voor het onderwijs: (1) inzetten van gastleerkrachten en (2) inzetten van werknemersMeer lezen over “Lerarentekort en aantrekken van mensen uit de privésector (Raad VGC, 28 april 2023)”

Inspirerende schoolbezoeken in Brusselse scholen, deel 3

Verbinding houden met scholen en directies, is cruciaal om richting te kunnen geven aan het Onderwijscentrum Brussel. Daarom probeer ik regelmatig scholen te bezoeken en de directie te ontmoeten op zijn/haar werkplek. Van elk bezoek zou ik een rijk en boeiend verslag kunnen schrijven, maar ik beperk me hier per school tot één element waarmee ik aan deMeer lezen over “Inspirerende schoolbezoeken in Brusselse scholen, deel 3”

Onderwijsactiviteiten sociaal en emotioneel leren (SEL)

Het Greater Good Science Center (University of California Berkeley) is een expertisecentrum dat menselijk welzijn bestudeert vanuit verschillende invalshoeken (psychologie, sociologie en neurowetenschappen). Het centrum vertaalt wetenschappelijke inzichten ook naar de praktijk met het oog op het creëren van een betere samenleving. Het Greater Good Science Center ontwikkelde ook een onderwijsprogramma om de wetenschap overMeer lezen over “Onderwijsactiviteiten sociaal en emotioneel leren (SEL)”

Onderwijs aan jonge kinderen (leestip)

De VLOR reflecteerde de voorbije jaren met enkele onderwijsexperten en het werkveld over ‘de toekomst van het onderwijs aan jonge kinderen’ en dit leidde oa tot deze publicatie. Het boek bespreekt belangrijke vraagstukken zoals de eigenheid van onderwijs aan jonge kinderen, transities, diversiteit, ouderparticipatie, kwaliteitszorg,… Heel wat thema’s zijn ook gelinkt aan de uitdagingen vanMeer lezen over “Onderwijs aan jonge kinderen (leestip)”

Medische Yoga en gezonde levensstijl (podcast LifeMe)

Om yoga de juiste plaats te kunnen geven in ons leven en dat van onze kinderen, is het belangrijk om ons te laten inspireren vanuit ervaring én wetenschappelijke inzichten… In onderstaande LifeMe (*) podcastaflevering (april 2023), gaat Len De Nys in gesprek met Catherine Goedgezelschap (Master in de Kinesitherapie en Revalidatiewetenschappen, postgraduaat Manuele Therapie enMeer lezen over “Medische Yoga en gezonde levensstijl (podcast LifeMe)”

Onderwijskwaliteit (in Brussel)?

De resultaten van PIRLS 2021 worden op 16 mei vrijgegeven en we zullen nog maar eens overspoeld worden met heel wat uitspraken en opinies over de dalende onderwijskwaliteit. Met dit bericht wil ik de kijk op onderwijskwaliteit verbreden… In het publieke én politieke debat worden kwaliteitsvol onderwijs en onderwijskwaliteit vaak herleid tot cognitieve prestaties, dalendeMeer lezen over “Onderwijskwaliteit (in Brussel)?”