Onderwijs in Brussel is… verNIEUWend !

Ik hoor dagelijks verhalen van onderwijsondersteuners. Ik kom wekelijks in Brusselse scholen én…

Ik zie heel veel samenwerkend leren. Kinderen gaan in groep aan de slag met functionele taken: moeilijk, uitdagend, interactief, talig en motiverend. De diversiteit van de groep creëert leer-kracht voor álle kinderen.

Ik zie twee leraren in één klas. Teamteaching: meer interactie, instructie op maat, binnenklas differentiatie, rijker aanbod én een krachtige vorm van intern professionaliseren.

Ik zie scholen de aandacht voor krachtig taalvaardigheidsonderwijs Nederlands combineren met respect en plaats voor thuistaal. Een taakgerichte aanpak met zowel aandacht voor kennis als vaardigheden.

Ik zie scholen samenwerken met jeugd- en welzijnspartners vanuit gezamenlijke doelen. Het concept brede school en breed leren is in Brussel volop in ontwikkeling!

Ik zie scholen zoeken om educatief partnerschap een plaats te geven in hun ouderbeleid. Ouderbetrokkenheid is noch een doel, noch een middel, maar gewoon een volwaardig element van ‘school maken’.

Ik zie scholen ICT reeds in de kleuterklas implementeren om de taalleeromgeving van de kleuters te verrijken.

Ik zie schoolteams met ouders de buurt van de school verkennen om de leefomgeving van de leerlingen beter te leren kennen én te begrijpen.

Onderwijs in Brussel is… verNIEUWend !
…én zou het nog veel meer kunnen/moeten zijn!

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: