Onderwijs in Brussel is… begeleiden tot op de klasvloer!

Het kwaliteitsdecreet van 8 mei 2009 voorziet in een zesjaarlijkse evaluatie van de pedagogische begeleidingsdiensten (PBD’s).  Het Onderwijscentrum Brussel als extra ondersteuning voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel (in BaO ism VBB), maakt geen deel uit van deze evaluatie door de commissie Monard, maar wil de analyse wel hanteren om ook kritisch naar de eigen werking te kijken.

In het evaluatierapport wordt de kwaliteit van onze collega’s van de PBD terecht erkend én gewaardeerd, maar worden er ook een aantal belangrijke knelpunten en groeikansen aangehaald.  Het rapport betekent dan ook in de eerste plaats een impuls om bij te sturen én verder te ontwikkelen.

Een aantal elementen waar de PBD mee worstelt, zijn ook heel herkenbaar voor het Onderwijscentrum Brussel:

  • Scholen stellen ondersteuningsvragen, maar nemen daarna zelf een afwachtende houding aan. School en ondersteuning zouden meer moeten evolueren naar co-eigenaarschap.  Het Onderwijscentrum Brussel probeert steeds meer te werken vanuit cocreatie maar heeft hier nog een lange weg in te gaan.
  • Het is niet makkelijk om duidelijk zicht te krijgen op de effectiviteit van de ondersteuning (& interventies).  Daarom gaat het Onderwijscentrum Brussel nu aan de slag met externe onderzoekers om de effectiviteit van interventies in kaart te brengen.
  • Gemotiveerde medewerkers, maar hoge werkdruk.  De intensiteit van begeleidingswerk wordt vaak onderschat. Ondersteuners worden met heel diverse vragen, problemen, weerstanden, mensen, uitdagingen geconfronteerd. Het is voor het Onderwijscentrum Brussel permanent zoeken om voldoende ondersteuning te voorzien voor de begeleiders.

Enkele aanbevelingen van de commissie sluiten nauw aan bij de huidige manier van werken van het Onderwijscentrum Brussel.  Het sterkt ons in de overtuiging dat we op het vlak van begeleiding in de Brusselse grootstedelijke en meertalige context al heel ver staan.

  • Meer netoverschrijdende (samen)werking:

“De commissie stelt vast dat om alle opdrachten naar behoren te kunnen vervullen, de diensten een veel grotere samenwerking moeten ontwikkelen dan vandaag het geval is. Héél wat uitdagingen van scholen zijn ook gemeenschappelijk.”

De kwaliteitsondersteunende initiatieven van de VGC zijn van in het begin (1989!) netoverschrijdend geweest, zo ook het Onderwijscentrum Brussel.  De ondersteuners worden ingezet vanuit hun expertise op vlak van taal, ouderbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en brede school in alle netten en houden rekening met de eigenheid van het pedagogisch project.  De voorbije 25 jaar heeft dit nog nooit tot problemen geleid, integendeel!

  • Meer begeleiding tot op de klasvloer:

“Zo adviseert de commissie aan alle begeleidingsdiensten om werk te maken van de ondersteuning van leerkrachten en CLB-teams op de werkvloer. Volgens de commissie staat de ondersteuning van de klaspraktijk en de schoolontwikkeling daarbij centraal.”

Vanuit haar historiek heeft het Onderwijscentrum Brussel steeds gekozen voor intensieve begeleidingstrajecten, dicht bij de leraar.  De ondersteuning is een samen op weg gaan waarbij de expertise van de leraar en de ondersteuner gebundeld worden (micro-innovaties, transformatief,…).

  • Meer afstemming tussen begeleiding en nascholing :

“Begeleiding en nascholing moeten meer op elkaar afgestemd worden als complementaire facetten van het professionaliseringsbeleid van scholen en CLB’s.”

Nascholing en ondersteuning vormen voor het Onderwijscentrum Brussel twee complementaire begeleidingsstrategieën.  Beide zijn noodzakelijk maar moeten op elkaar afgestemd worden.

Deze reflecties zijn het resultaat van een persoonlijke lezing van het rapport, dus partieel en gekleurd maar daarom niet minder waardevol. Ik hoop dat iedere betrokkene in zo’n persoonlijke lezing investeert met de ambitie om hieruit te leren…

Het Onderwijscentrum Brussel wil ook in de toekomst nauw blijven samenwerken met de PBD om zo de beschikbare krachten in Brussel te bundelen in het belang van de scholen én de kinderen.

Krijg concreter zicht op de begeleidingsaanpak van het Onderwijscentrum Brussel via dit filmpje.

Lees het volledige rapport Monard hier.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: