Onderwijs in Brussel is… SPEELPLEZIER in de stad!

“Spelen stelt kinderen in staat om vaardigheden te ontwikkelen en ervaringen op te doen die het leren positief beïnvloeden.  Spelen kan leren zijn, op voorwaarde dat spelen spélen is.” (naar Dr. J. Hellendoorn)

Kinderen en jongeren in Brussel krijgen heel wat kansen om een leuke, ontspannende, prikkelende en uitdagende zomervakantie te beleven!  Naast de vele jeugdwerkinitiatieven, is er ook een ruim en gevarieerd aanbod van culturele initiatieven en sportactiviteiten.  Verder zorgen de brede scholen in Brussel en Initiatieven Buitenschoolse Opvang (IBO) vaak voor een extra aanbod op maat van de lokale noden en mogelijkheden en tenslotte zijn er ook nog de Zomerschool voor anderstalige nieuwkomers en de VGC-speelpleinen georganiseerd door de scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. 

Spel en spelen in de vrije tijd biedt voor kinderen en jongeren heel wat ontwikkelingskansen, in het bijzonder voor kinderen met een zwakkere sociaaleconomische en/of anderstalige achtergrond. Het fenomeen van ‘summer learning loss’ is een heel genuanceerd verhaal, maar wel heel reëel voor de meest kwetsbare kinderen en jongeren.  Het antwoord op dit fenomeen is niet minder vakantie, maar een rijke invulling van die vakantie (zie ook interview met pedagoog Pedro De Bruyckere en literatuur onderaan dit bericht).

Daarom werken de VGC-speelpleinen met een kwaliteitscharter om kinderen en jongeren de kans te geven niet-schoolse competenties te ontwikkelen, kennisverlies tijdens vakantieperiodes tegen te gaan en ongelijkheid te verminderen. 

In dit kwaliteitscharter werden 6 inhoudelijke speerpunten afgebakend:

  1. kinderen en jongeren krijgen de kans om nieuwe en andere ervaringen op te doen waarbij talenten en competenties geprikkeld worden;
  2. kwaliteitsvol spel en spelen vormt de rode draad van de werking;
  3. spel en spelen zijn een onuitputtelijke bron van taalkansen voor kinderen en jongeren die meertalig opgroeien;
  4. ouders zijn geen klant, maar zijn een partner en de buurt is de speelomgeving;
  5. voor elk kind is er voldoende zorg en aandacht;
  6. leerkrachten en animatoren vormen één team.

Ik wens alle ketjes een zomer toe VOL SPEELPLEZIER !

SPEL EN SPELEN

Een greep uit de heel omvangrijke literatuur…

Alexander, K. L., Entwisle, D.R., & Linda, S.O. (2007). Lasting consequences of the summer learning gap. American Sociological Review, 72, 167-180.

Cooper, H., Charlton, K., Valentine, J. C., & Muhlenbruck, L. (2000). Making the most of summer school: A meta-analytic and narrative review. Monographs of the Society for Research in Child Development, 65(1), 1-118. EJ 630 022.

Cooper, H., Nye, B., Charlton, K., Lindsay, J., & Greathouse, S. (1996). The effects of summer vacation on achievement test scores: A narrative and meta-analytic review. Review of Educational Research, 66(3), 227-268. EJ 596 384.

Cooper, H., Summer learning loss: the problem and some solutions, 2003,

Education Research Centre (2009), A study of summer learning loss.

Faber, S, Timmerman, M., Kievitsbosch, A. (2014), De zomerschool: een effectieve interventie tegen zittenblijven.  Rijksuniversiteit Groningen.

Fairchild, R., Boulay, M., (2002), What if Summer Learning Loss were an Education Policy Priority? Presentation for the 24th Annual APPAM Research Conference.

Florida PTA proposed Resolution (2010), Summer learning loss.

Greenman, A. (2014). The effects of experiential, service-learning summer learning programs on youth outcomes. Education Doctoral Theses. Paper 147.

Kim, J. (2004), Summer reading and the ethnic achievement gap. Journal of education for students placed at risk, 9(2), 169-188.

Lindahl, Mikael (2001) : Summer Learning and the Effect of Schooling:

Evidence from Sweden, IZA Discussion paper series, No. 262

Meyer, M (2014) The summer learning effects in Germany, University of Auckland. Home and school contributions to summer learning patterns in the communities of two primary schools. A thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of PhD in Education, The University of Auckland

Verachtert, P., Van Damme, J., Onghena, P., Ghesquière, P. (2009). A seasonal perspective on school effectiveness: evidence form a Flemisch longitudinal study in kindergarten and first grade. School effectiveness and school improvement, 20(2), 215-233.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: