Beleidsverklaring Vlaamse Gemeenschapscommissie 2021 – 2022

Op vrijdag 3 december 2021 werd de beleidsverklaring van de VGC 2021 – 2022 voorgesteld aan de Raad van de VGC. Hieronder neem ik enkele stukken uit de beleidsverklaring over, met focus op onderwijs…

Ik zoom even in op 4 thema’s:

  • (1) het leerkrachtentekort,
  • (2) urban education,
  • (3) infrastructuur,
  • (4) onderwijs en welzijn.

Elk nieuw schooljaar kenmerkt zich door nieuwe verwachtingen, ambities en uitdagingen. Uitdagingen die een doortastende en resultaatgerichte aanpak vragen en die de mogelijkheden van het flankerend onderwijsbeleid van de VGC vaak overstijgen.

Meer leerkrachten nodig

“Het tekort aan leerkrachten laat zich vandaag, meer dan ooit, stevig voelen in de klassen. Het aantrekken en behouden van goede en gemotiveerde leerkrachten wordt dan ook een prioritaire opdracht. De VGC maakt een realistisch en haalbaar plan van aanpak, met acties op korte en middellange termijn. We doen dit in overleg met de Vlaamse Gemeenschap, de onderwijskoepels en de hogeronderwijsinstellingen.

Tijdens de Ronde van Brussel kaartten schoolteams het gebrek aan maatschappelijke waardering van het lerarenberoep aan. De VGC beantwoordde deze oproep met een campagne #leerkrachtBXL, die ook de komende jaren wordt verdergezet. Naast de positieve waardering van het beroep, zetten we in de volgende fase maximaal in op het realiseren van een diverse instroom in de lerarenopleidingen en het werven van nieuwe leerkrachten voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

We intensifiëren de lopende projecten, met focus op de leerlingen van het secundair onderwijs, studenten in de lerarenopleidingen van het hoger onderwijs, op zij-instromers voor het secundair onderwijs en het basisonderwijs. Via een versterkte aanvangsbegeleiding houden we de nieuw gestarte leerkrachten in het onderwijs in Brussel. We stimuleren de hogeronderwijsinstellingen om hun aanbod ruim te flexibiliseren, zodat mensen die interesse hebben om in te stromen in het beroep daartoe alle kansen krijgen.

Om de ergste noden te lenigen, biedt het OCB crisishulp aan scholen. Als een school dreigt te sluiten omwille van het leerkrachtentekort, kan de reguliere werking van OCB op de school tijdelijk stoppen en kan de school op een andere manier geholpen worden. Tegelijkertijd start de onderwijsondersteuner ook een proces op met de school om na te denken over alternatieve strategieën om het tekort op te vangen.

Focus op urban education

“Via de ondersteuning van Urban Education blijven we met het OCB inzetten op Brusselse onderwijskansen en onderwijsuitdagingen. In het ondersteuningsaanbod van OCB krijgen digitaal- en afstandsleren, taalonderwijs, meertaligheid en taalscreening, talentontwikkeling en veerkracht een belangrijke plaats.

We starten een opleidingstraject op voor stadsleerkrachten en stadsdirecteurs. In deze trajecten worden leerkrachten en directies verder gevormd rond Brusselse onderwijsthema’s zoals ‘werken met
superdiverse leerlingengroepen’ of ‘ontwikkelen van een meertalig taalbeleid’. En om de expertise van Brusselse scholen zichtbaar te maken en te delen organiseren we het “OCB onderwijsfestival” met
inhoudelijke workshops over meertaligheid en diversiteit, goede praktijken uit Brusselse scholen en verschillende uitwisselingsmogelijkheden.

We hebben ook aandacht voor de scharniermomenten in de onderwijsloopbaan. We vinden het belangrijk dat leerlingen hun leerloopbaan beter in handen kunnen nemen en ontwikkelen daartoe een nieuwe werking rond talentontwikkeling en studiekeuze met een betere afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. “

Investeren in infrastructuur en uitrusting

Er wordt ook verder geïnvesteerd in schoolgebouwen: enerzijds in de uitbreiding van de capaciteit en anderzijds in de uitrusting in functie van een kwaliteitsvolle leeromgeving.

De brug tussen onderwijs en welzijn

“Voor een groeiend aantal leerlingen in een verontrustende onderwijs- en opvoedingssituatie, is naast de bestaande initiatieven, extra ondersteuning en begeleiding nodig. Voor jongeren van middelbare
schoolleeftijd, met gedragsmoeilijkheden op school, voor wie het schools traject dreigt vast te lopen of reeds vastgelopen is, kiest de VGC ervoor om een geïntegreerde werking uit te bouwen tussen
Onderwijs en Welzijn en een gerichte aanpak op te zetten voor de begeleiding/ondersteuning van deze jongeren op de campus zelf (time-in).

De VGC heeft ook specifieke aandacht voor leerlingen uit kansarme milieus. Het is bewezen dat armoede de ontwikkeling en de schoolse resultaten kan beïnvloeden. Het bewust inzetten op kleuterparticipatie, op betaalbaar en toegankelijk onderwijs, maakt voor kwetsbare kinderen een verschil en creëert meer gelijke onderwijskansen. We verlagen de financiële drempels door tussenkomst in de schoolkosten. “

De volledige beleidsverklaring kan je hier lezen.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Eén opmerking over 'Beleidsverklaring Vlaamse Gemeenschapscommissie 2021 – 2022'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: