Onderwijs in Brussel is… 10 jaar Brede School!

…link naar de geactualiseerde Bredeschoolondersteuningstool op het einde van dit bericht!

In 2010 nam het college van de Vlaamse Gemeenschapscommissie de beslissing om te investeren in de ontwikkeling van Brede School in Brussel! Dit leidde tot…

  • een visietekst;
  • een subsidiekader (met ook de steun van de VG) waardoor 29 lokale brede scholen zich konden ontplooien;
  • een ondersteuningsstructuur in de schoot van het Onderwijscentrum Brussel.

De expertise van de voorbije 10 jaar werd gebundeld en toegankelijk gemaakt in een inspirerende en ondersteunende tool, opgezet in samenwerking met het Steunpunt Diversiteit en Leren. De tool evolueert in interactie met en op het ritme van de lokale brede scholen. Je vindt er informatie, goede praktijken, analyseinstrumenten,…

Het komende jaar staan de Brusselse Brede Scholen voor de uitdaging om hun werking te verdiepen en verbreden.

De ondersteuningstool Brede School in Brussel kan je hier raadplegen.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

%d bloggers liken dit: