Onderwijs in Brussel is… MEER Brede School !

Brede School in Brussel startte in 2006 met enkele proefprojecten. De VGC ontwikkelde daarna een visie en subsidiekader (2012) met een ondersteuningsstructuur binnen het Onderwijscentrum Brussel. Dankzij dit subsidiekader werden ondertussen 29 Brede Scholen in Brussel uitgebouwd. Deze Brede Scholen slagen er steeds beter in om de leer- en leefomgeving van Brusselse kinderen en jongeren te verbreden en te versterken, én hen breed te laten leren.

De huidige Brede Scholen lopen tegen een aantal grenzen aan. Het is tijd om een nieuwe stap te zetten. In de volgende beleidsperiode (2019 – 2024) is het belangrijk dat we de Brede School in Brussel verder kunnen uitbouwen om ieder kind en jongere de kans te geven op te groeien in een brede leer- en leefomgeving.

Er zijn ondertussen heel wat interessante ideeën en pistes ontwikkeld vanuit de VGC én het werkveld (oa bredeschoolcoördinatoren) om Brede School in Brussel in de toekomst nog krachtiger uit te bouwen.  De verschillende actoren van de Brede School in Brussel (bredeschoolcoördinatoren, organisatoren, partners, VGC/OCB,…) moeten de komende periode de kans krijgen en nemen om samen te investeren in de ontwikkeling van dit nieuwe verhaal… MEER Brede School in Brussel!

Over volgende principes bestaat alvast een grote éénsgezindheid:

  1. De VGC-visietekst van december 2010 blijft de leidraad voor de toekomstige bredeschoolontwikkeling.
  2. Alle kinderen en jongeren in Brussel moeten de kans krijgen om deel uit te maken van een bredeschoolnetwerk. De meest kwetsbare kinderen en jongeren verdienen extra aandacht.
  3. Alle scholen van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moeten deel uitmaken van een bredeschoolnetwerk en hebben aandacht voor breed leren. Er moet rekening gehouden worden met de draagkracht van scholen.
  4. Er moet een evenwicht gezocht worden tussen de uitbouw van bovenlokale/regionale bredeschoolnetwerken enerzijds en lokale werkingen anderzijds.
  5. Centraal tewerkgestelde, maar lokaal actieve bredeschoolcoördinatoren spelen een centrale rol bij de ontwikkeling, het onderhouden en verankeren van het bredeschoolnetwerk.
  6. De interne organisatie van de bredeschoolnetwerken moet er toe leiden dat er aandacht is voor gelijkwaardigheid van partners en sectoren; kwaliteit en doelgerichtheid;

Hieronder nog de link naar de bredeschoolbochure van het Onderwijscentrum Brussel en een getuigenis van bredeschoolcoördinator Jana

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

3 gedachten over “Onderwijs in Brussel is… MEER Brede School !

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: