Kinderarmoede en taaltutoren (Raad VGC, 28 oktober 2022)

In de plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 28 oktober 2022, kwamen twee thema’s aan bod, die ook vaak een plaats krijgen op deze blog: armoede en taal.

Brusselse scholen, kinderarmoede en schoolmaaltijden

Minister Gatz geeft volgende informatie rond het thema: “Zoals u weet, hebben we in het Meerjarenplan van de VGC een subsidiebedrag van telkens 750.000 euro ingeschreven voor 2023 en 2024 als bijdrage in de schoolonkosten. Met die middelen worden scholen ondersteund om de ouderbetrokkenheid te bevorderen en de toegang tot het welzijnswerk voor de meest kwetsbare, kansarme gezinnen te verzekeren. Via dat subsidiekader willen we tegemoetkomen aan specifieke noden van leerlingen uit de meest kwetsbare gezinnen. Elke aanvragende school krijgt van het totale beschikbare subsidiebudget een aandeel toegekend, dat overeenkomt met zijn aandeel leerlingen dat aantikt op de volgende socio economische status (SES)-indicatoren, zijnde het opleidingsniveau van de moeder en/of het ontvangen van een schooltoelage.

Wat de cijfers betreft, moesten in het aanvraagformulier van de subsidie ‘Schoolonkosten’ de doelstellingen aangeduid worden waarvoor de school de subsidie prioritair wil inzetten. Scholen konden meerdere prioritaire doelstellingen aanduiden. Voor 183 vestigingsplaatsen dienden 147 scholen een dossier in. Voor het basisonderwijs gaf 89 van de 115 scholen aan de subsidie, al dan niet gedeeltelijk, te zullen gebruiken voor tussendoortjes en/of (warme) maaltijden. In het secundair onderwijs geven 13 van de 31 scholen hetzelfde antwoord.”

Taalstimulering op school via taaltutoren

Minister Gatz beschrijft het nieuwe initiatief van taaltutoren in het secundair onderwijs als volgt: “In een aantal secundaire scholen stellen we belangrijke noden vast op het vlak van de taalvaardigheid Nederlands. Om tegemoet te komen aan die nood willen we studenten en vrijwilligers inschakelen als taaltutoren om taalstimuleringsactiviteiten binnen de schoolcontext te begeleiden. Het project zal gradueel uitgerold worden. We starten dit schooljaar in het Technisch Instituut Don Bosco.

Op een vast moment in de week worden er gedurende 4 uren extra oefenkansen Nederlands gecreëerd, met doelgerichte linken naar het reguliere curriculum. Dit vaste moment vormt geen vervanging van het bestaande aanbod. De taaltutoren worden ofwel aanvullend aan het bestaande aantal lestijden ingezet, ofwel geven ze zinvolle invulling tijdens studiemomenten. Er wordt minimum een taaltutor voorzien per tien leerlingen.

De taaltutoren zijn studenten of vrijwilligers die zich willen engageren om met jongeren en taal aan de slag te gaan. We richten ons hierbij in de eerste plaats op het Nederlandstalige hoger onderwijs in Brussel, met voorrang voor studenten uit de leraren- of taalkundige opleidingen.

De taaltutoren krijgen een basisopleiding vanuit de onderwijsondersteunende partners, zoals het Onderwijscentrum Brussel, Huis van het Nederlands en Ligo Brusselleer. Ze worden nadien verder door hen begeleid.

Verder was er ook nog een debat over de impact van de energiecrisis op scholen en de Brusselpremie voor leerkrachten. Je kan het allemaal hier lezen.

Raad VGC

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: