Onderwijs in Brussel is… als organisatie (OCB) werken in superdiversiteit!

Diversiteit is een kernthema in de werking van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) en verdient dan ook permanent aandacht in de interne en externe werking!

In het kader van een sectoroverschrijdend professionaliseringstraject over werken in en met superdiversiteit (VGC), kreeg ik volgende vraag:

Hoe maakt het OCB haar medewerkers sterker op het vlak van omgaan met diversiteit ?

In het OCB zie ik 3 belangrijke sporen, die werken aan het ontwikkelen van attitudes, visies en vaardigheden bij de medewerkers in het omgaan met diversiteit:

Organisatiecultuur

Het OCB voegde aan de organisatiewaarden van de VGC (dienstbaar zijn, integer handelen, betrokken zijn) nog drie eigen pijlers toe:

  • transformatief sturen
  • communicatief handelen
  • inclusief denken

Vooral de laatste pijler speelt heel sterk in op de uitdaging ‘omgaan met diversiteit’. Inclusief denken gaat er volgens Boerwinkel van uit dat welzijn, succes en resultaten niet kunnen verkregen worden ten koste van de ander of zonder de ander.  Door de ander niet in het eigen denken te betrekken, word je ook zelf benadeeld.  Dit inzicht vertaalt zich heel concreet in de werking van OCB: de communicatie, interactievormen, begeleidingsstrategie,…

Het OCB werkt met zijn medewerkers actief rond deze pijler van de organisatiecultuur, bv. als belangrijk onderdeel in het introductieprogramma; toegepast als gedragsindicatoren bij de jaarlijkse functioneringsevaluatie;…

= ontwikkelen van attitude

Visies

Het OCB laat zich inspireren door een veelheid aan visies, inzichten, methodieken en tools mbt omgaan met diversiteit en differentiatie omdat…

  • diversiteit zo breed en divers is;
  • diversiteit contextafhankelijk is;
  • omgaan met diversiteit een proces is!

Zo baseren we ons oa op visies en tools die het resultaat zijn van onderzoekstrajecten: DIVA, Potential, Validiv/metrotaal,… waarbij we zowel aandacht hebben voor het leren in diversiteit als leren voor diversiteit, creëren van inclusieve leeromgevingen,…

Om deze visies te bundelen en te vertalen naar de opdrachten van de medewerkers zijn er binnen OCB expertisedragers aan de slag (die zich toeleggen op deelaspecten van diversiteit), werkt er een ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting in het team,…

= ontwikkelen kennis en visie

Interne professionalisering

Attitude, kennis en visie (punten 1 en 2) zijn de onderbouw in de ontwikkeling van vaardigheden bij de medewerkers om elkaar en de leerkrachten te begeleiden in het omgaan met diversiteit. 

Het intern professionaliseringsbeleid over ‘omgaan met diversiteit’ is een permanent proces dat vorm krijgt via studie- en trainingsdagen (met inzet van interne en externe expertise), buddywerking, regioteam-ondersteuning, interne inspiratiedagen, advies vanuit ervaringsdeskundigheid,…

= ontwikkelen van vaardigheden

Bovenstaande drie sporen hangen heel nauw samen en zijn natuurlijk niet de enige elementen die belangrijk zijn. Net als heel veel organisaties heeft ook OCB op het vlak van omgaan met diversiteit nog heel wat groeikansen!

Meer info: Inspiratietraject superdiversiteit in Brussel

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: