Inspelen op groeiende diversiteit bij leerlingen… (leestip)

Het boek “In dialoog” van Montasser Alde’emeh en Werner de Saeger gaat via de methodiek van ‘positieve, grensverleggende interactie’ (+ socratische methode) in gesprek met Brusselse leerlingen (uit 34 basisscholen en 17 secundaire scholen). Het boek wil vanuit verdiepende inzichten houvast bieden aan schoolteams om in te spelen op de groeiende diversiteit in de Brusselse klassen. De bijdragen van Werner de Saeger zorgen voor de theoretische omkadering van de verschillende thema’s die aan bod komen.

Vanuit het veldonderzoek wordt een theoretisch paradigma afgebakend met 4 kwadranten, die ook de 4 hoofdstukken vormen in het boek. ‘Problematisch’ gedrag vindt volgens de auteurs haar wortels in verschillende van deze factoren, die ook onderling met elkaar in verbinding staan.

  1. De zoektocht naar invullingen van identiteit (diverse identitaire oriëntaties);
  2. De sociaal-economische achtergrond;
  3. Religieuze benadering en culturele achtergrond;
  4. Geopolitieke betrokkenheid (politiek activisme).

Verwacht hieronder geen samenvatting van het boek. Het zijn immers net de vele concrete voorbeelden die de rijkdom van dit project vormen. De invulling van de verschillende onderwerpen lijkt soms onevenwichtig, maar de inhoud van het boek laat zich dan ook in de eerste plaats leiden door de reële gesprekken met leerlingen.

Zoektocht naar invullingen van identiteit

In dit hoofdstuk gaat het oa over gebrek aan kritisch denkvermogen, gebrek aan genuanceerde kennis, maar ook over concrete thema’s zoals omgaan met sociale media, homofobie of de zwarte Piet-discussie. Het theoretisch kader bij dit deel biedt informatie en inzichten over groepsdruk.

Socio-economische achtergrond

De invalshoek in dit hoofdstuk is vluchtelingen en OKAN. Er worden met de leerlingen oa gesprekken gevoerd over huiselijk geweld. Het uitgebreide theoretische kader gaat over mensenrechten.

Religieuze benadering en culturele achtergrond

Hier komen heel veel gesprekken aan bod over radicalisering, polarisering, angstgevoelens, maar ook creationisme, bijgeloof, seksualiteit,vrouwenrechten,… Het theoretisch kader zoomt verder in op het creationisme versus de evolutieleer en contextualisering van religie.

Geopolitieke betrokkenheid

In dit hoofdstuk staat vooral de verhouding Israël – Palestina centraal. Het theoretisch kader biedt een korte insteek rond democratie.

Ook al wil het boek de ambitie hebben pedagogische en didactische handvaten aan te reiken, dit luik blijft toch heel summier en vraagt zeker verdere uitwerking en concretisering. Het boek heeft vooral de verdienste dat het via gespreksmethodieken moeilijke thema’s bespreekbaar maakt, waarbij de kijk en de beleving van kinderen en jongeren in Brussel centraal staan.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Eén opmerking over 'Inspelen op groeiende diversiteit bij leerlingen… (leestip)'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: