Lezen, lezen, lezen…

Lezen was vóór corona ook reeds een belangrijke uitdaging in ons onderwijs.  Zo lezen we in de Onderwijsspiegel 2020 van de onderwijsinspectie over begrijpend lezen in het basisonderwijs het volgende: “Het is opvallend dat de leesdidactiek onvoldoende doordacht is in meer dan 56 % van de onderzochte scholen.” en ook “Daarbij valt vooral op dat heel wat scholen er op schoolniveau niet in slagen om de effecten van hun begrijpend leesbeleid in kaart te brengen en daar gepast op in te spelen. Ook op klasniveau is monitoring en opvolging van het begrijpend lezen een pijnpunt.” In het secundair onderwijs stelden de inspecteurs oa dit vast: “Uit de observaties en gesprekken blijkt dat het taalgericht vakonderwijs nog niet ingeburgerd is bij alle scholen en leraren. De stelling ‘elke leraar is een taalleraar’ is nog niet overal zichtbaar. In het taalgericht vakonderwijs liggen nochtans kansen om te werken aan begrijpend lezen met betekenisvolle teksten.”

Het virus heeft bovendien gezorgd voor extra achterstanden, zeker voor leerlingen die het al wat moeilijker hadden. Zo hebben bijvoorbeeld heel wat kinderen vorig schooljaar het aanvankelijk leesproces in het eerste leerjaar niet kunnen afwerken.  Dit leidde tot terugval en de opdracht voor leerkrachten in het tweede leerjaar om de opgelopen achterstand weg te werken.  Een belangrijke groep kinderen en jongeren had weinig boeken, tijdschriften en ander leesmateriaal ter beschikking tijdens de lange maanden thuisonderwijs. Ze kregen (of namen) té weinig leeskansen…

Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zet gelukkig heel hard in op krachtig leesonderwijs. Scholen en leerkrachten brengen de leesvaardigheid van hun leerlingen in kaart (1), ze bieden een sterk basisaanbod met aandacht voor directe instructie (2), ze creëren een krachtig leesklimaat (3), ze hebben aandacht voor zorgleerlingen, differentiatie en evaluatie (4). 

De VGC en het Onderwijscentrum Brussel proberen scholen en leerkrachten hierin te ondersteunen in samenwerking met oa de Brusselse bibliotheken, brede scholen,…

  • Vorming en ondersteuning

Het Onderwijscentrum Brussel besteedt in haar vormingsaanbod heel wat aandacht aan lezen (kleuters, aanvankelijk en voorgezet lezen). De onderwijsondersteuners ondersteunen de leerkrachten op school zowel inhoudelijk als praktisch (bv. onderwijskundige hulp) bij de uitbouw van krachtig leesonderwijs en omgaan met leesachterstanden ten gevolge van corona.

  • Subsidie Stimulerende leesomgeving

Nederlandstalige basisscholen en secundaire scholen in Brussel, die willen investeren in een sterk leesbeleid en een stimulerende leesomgeving voor hun leerlingen, kunnen een subsidie bij de VGC aanvragen. Met deze subsidie kunnen ze leesmaterialen en ondersteunende materialen aankopen om van hun school een krachtige en motiverende leesomgeving te maken.

  • Project Leesrijk Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel en de dienst Ondersteuning Bibliotheken in Brussel (OBiB) van de VGC, dienden bij de Vlaamse Gemeenschap een project in om de leeskansen van alle leerlingen te verhogen. Met een 40-tal scholen wordt op basis van een leesscan een traject uitgewerkt om de leeskansen binnen en buiten de school te vergroten en te verrijken.

…en waarom lezen in een grootstedelijke context sowieso al een uitdaging is, lees je hier.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Eén opmerking over 'Lezen, lezen, lezen…'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: