Lerarentekort (debat Raad VGC, 19 november 2021)

Jammer genoeg blijft het lerarentekort in Brussel actueel en urgent. Het thema kwam ook opnieuw aan bod in de plenaire vergadering van de Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie van 19 november 2021.

Hieronder enkele belangrijke elementen uit het antwoord van minister Gatz op de vraag van raadslid Bianca Debaets en aanvullende vragen van de raadsleden Jan Busselen en Gilles Verstraeten.

“Op dit moment doen de scholen en de ondersteunende diensten heel wat inspanningen om open te blijven en dat lukt ook. Er zijn geen scholen – en we zullen er alles aan doen om dat zo te houden – die omwille van het lerarentekort gesloten zijn.”

Crisishulp?

“Om de ergste noden in ons onderwijs te lenigen, hebben we vanuit de VGC een aantal urgentiemaatregelen getroffen. Die hebben een tijdelijk karakter. Al vrij snel, sinds half oktober, hebben we besloten, zonder daar met grote trom ruchtbaarheid aan te geven, de werking van het OCB bij te sturen. Het centrum heeft dat ook zelf mee voorgesteld, waarvoor hulde. Het OCB biedt dus crisishulp aan scholen, waarbij de onderwijsondersteuners tijdelijk een klas overnemen, co-teachen, helpen bij het afstandsleren, de opvang verzorgen bij zelfstandig werk of lesmaterialen aanmaken. Het is ook maar wat het is, maar het is zeer belangrijk, het kan in bepaalde gevallen het verschil maken tussen open blijven of niet. Deze crisishulp gebeurt op 19 scholen, waarvan 5 in het secundair onderwijs en 14 in het basisonderwijs. ”

“De onderwijsondersteuner van OCB staat niet alleen mee voor de klas, maar probeert ook een proces op te starten om alternatieve strategieën te kunnen uitrollen: bv.  leerkrachten worden ingezet voor de instructie, niet-leerkrachten worden ingeschakeld bij zelfstandig of groepswerk van de leerlingen; er wordt samengewerkt met partners voor een aanbod rond breed leren in plaats van studie; leesouders worden ook ingezet; er kan een interne reorganisatie van de school gebeuren; en zo meer. Binnen onze eigen onderwijsinstellingen zetten we ook vanuit de centrale administratie medewerkers tijdelijk en ad hoc in.”

Andere maatregelen?

“Op 13 oktober 2021 heb ik aan tafel gezeten met de Brusselse lerarenopleidingen, de schoolbesturen en een aantal belangrijke stakeholders. We hebben een aantal zaken voorgelegd en gevraagd. De volgende sporen tekenen zich af:

  • een matchingtool ontwikkelen om potentiële leraren in opleiding, zij-instromers en stagiairs makkelijker en sneller te koppelen aan een school met een (tijdelijke) opdracht;
  • een oproep lanceren voor alle gedetacheerde leerkrachten om weer zoveel mogelijk voor de klas te staan (een aantal heeft zich al aangeboden);
  • LIO trajecten voltijds betalen en niet enkel voor de uren die ze effectief voor de klas staan (te bespreken met Vlaams minister Ben Weyts);
  • gepensioneerde leerkrachten inzetten voor coaching;
  • nadenken over een SES-premie voor leerkrachten die werken in een school met een hogere SES-score;
  • mogelijkheden onderzoeken voor een systeem van onderwijsassistenten. “

Overleg met minister Weyts?

“Op 29 oktober 2021 heb ik dan op mijn vraag een overleg gehad met Vlaams minister Ben Weyts en Vlaams minister Benjamin Dalle. Op dat overleg lichtte minister Ben Weyts zijn 10-puntenplan toe en hebben wij aangegeven wat wij kunnen doen om elkaar zoveel mogelijk te versterken. Om een aantal zaken fundamenteler te kunnen veranderen, moet de minister natuurlijk – en ik heb daar alle begrip voor – binnen de Vlaamse Gemeenschap overleg plegen met de sociale partners en de onderwijspartners. Recent heb ik de minister de vraag gesteld of het niet mogelijk is om onderwijspartners met een decretaal verankerde opdracht in te schakelen voor crisishulp.”

Verder verwijst minister Gatz ook nog naar de maatregelen die hij reeds eerder voorstelde op de vergadering van de Raad van 22 september 2021. Dit kan je hier lezen (8 sporen en 5 nieuwe pistes).

In dezelfde vergadering werden ook vragen gesteld over de tweetalige lerarenopleiding, het nieuwe inschrijvingsdecreet en vaccinaties via de scholen.

Het volledige verslag kan je hier lezen.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Eén opmerking over 'Lerarentekort (debat Raad VGC, 19 november 2021)'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: