Onderwijs in Brussel is… groeien in TAALbeleid !

Elke Brusselse school wordt dagelijks geconfronteerd met diverse vragen rond taal. Hoe gaan we om met meertaligheid? Welke plaats krijgt het Nederlands op school? Hoe proberen we onze doelstellingen zo goed mogelijk te realiseren binnen deze meertalige context?
Het uitwerken van een taalbeleid is belangrijk omdat een doordacht taalbeleid die verschillende vragen op een structurele manier probeert te beantwoorden. Een taalbeleid is geen dwingend keurslijf, maar een plan van aanpak bij het werken in een diverse en meertalige omgeving.

Hieronder alvast 10 belangrijke aandachtspunten bij het werken aan een taalbeleid:

1. Een talenbeleid realiseren vraagt begeleiding tot op het implementatieniveau.
…een taalbeleid is meer dan een visie op papier, de realisatie van het taalbeleid moet gecoacht worden tot in de klaspraktijk…

2.Een taalbeleid beschrijft meetbare effecten op leerlingenniveau.
…een taalbeleid wordt planmatig uitgeschreven en koppelt aan acties ook concrete en meetbare resultaten…

3.Een taalbeleid houdt rekening met de mogelijkheden en de eigenheid van het net, de school, de leerkracht en de doelgroep.
…een taalbeleid is niet zomaar overdraagbaar, maar komt tot ontwikkeling en groeit vanuit de eigenheid en de mogelijkheden…

4.Een taalbeleid betrekt en houdt rekening met alle actoren die zich in en rondom de school bewegen.
…een taalbeleid wordt niet opgesteld door een klein groepje “ gepriviligieerden”, maar komt tot stand via uitwisseling, discussie, overleg ,… met leerkrachten, ouders, kinderen, partners…

5.Een taalbeleid wordt gedragen door alle actoren die zich in en rondom de school bewegen.
…een taalbeleid moet leven op een school en daarom moet het ook voldoende draagkracht hebben, het is belangrijk dat ouders, kinderen, partners… samen met het schoolteam meedenken (niveau visieontwikkeling) en meewerken (niveau implementatie) aan het realiseren van het taalbeleid…

6.Een taalbeleid heeft een inhoudelijk en een procesmatig aspect.
…naast het bepalen van inhouden is het ook belangrijk om een stappenplan en een strategie uit te werken om met die inhouden aan de slag te gaan…

7.Een taalbeleid is geen geïsoleerd item, maar maakt deel uit het totale schoolbeleid.
… het taalbeleid is één element in het werken aan onderwijskwaliteit, en moet geïntegreerd worden in de visie en het beleid van de school…

8.Een taalbeleid moet vorm krijgen in de klaspraktijk, op schoolniveau én in relatie met de omgeving.
…het is belangrijk dat de school ook een netwerk uitbouwt (voorschools – buitenschools), met linken naar het taalbeleid…

9.Een taalbeleid is een wisselwerking tussen visieontwikkeling (beleid) en concrete onderwijspraktijk (uitvoering).
…deze twee niveaus moeten elkaar vinden en beïnvloeden om verandering mogelijk te maken…

10.Een taalbeleid is nooit af.
…een taalbeleid is geen eindproduct, maar blijft zich ontwikkelen vanuit veranderingen in de omgeving, veranderingen vanuit het beleid, nieuwe inzichten, nieuwe mogelijkheden,…

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Eén opmerking over 'Onderwijs in Brussel is… groeien in TAALbeleid !'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: