Onderwijs in Brussel is… RELATIE leraar-leerling centraal stellen!

Ik heb er enkele gekend!

Niet zo heel veel, maar toch een viertal. Zuster Claire, meester Guy, juf Katrien & meneer VdK. Leraren waarvan je vandaag nog weet dat ze bepalend waren voor wie je nu bent.

Leraren kunnen voor kinderen het verschil maken. Omwille van hun kennis, hun vaardigheden, hun vakmanschap, hun ervaring maar bovenal door wie ze zijn en de relatie die ze ontwikkelen met hun leerlingen.

Want onderwijs speelt zich af in de relatie tussen leraar en leerling. We weten ook uit onderzoek, dat de kwaliteit van die relatie een belangrijke impact heeft op het succes van de leerling op school.

Enkele weken geleden hadden we een studiedag met de medewerkers van OCB over ‘Armoede & onderwijs’ (zie vorige blogpost). Één van de sprekers, een ervaringsdeskundige zei het volgende:

“Dankzij die leraar begon ik opnieuw te geloven in mezelf, hij luisterde en verdedigde mij, hij liet me nieuwe ervaringen opdoen, hij nam druk bij mij én mijn ouders weg…”

Leraren kunnen de complexe armoedeproblematiek waarin sommige kinderen zich bevinden niet oplossen, maar leraren kunnen kinderen een gevoel van zelfwaarde geven, die hen later misschien kan helpen om de cirkel te doorbreken! De authentieke relatie tussen leraar en leerling is hierbij essentieel.

Als begeleidingsdienst, als directie, als onderwijsexpert, als inspecteur, als lerarenopleider, zelfs als ouder richten we ons soms zo sterk op de “technische” aspecten van het lerarenberoep en vergeten we dat de onderbouw de relatie is tussen leraar en leerling. We (en dat zijn al de mensen hierboven, van begeleider tot ouder) moeten onze leraren de nodige ondersteuning geven, maar ook vertrouwen, verantwoordelijkheid en stimulansen om hiervoor aandacht te hebben. De schoolcultuur en het schoolbeleid moeten een krachtige leeromgeving creëren op school, waar de leraar gestimuleerd wordt en ruimte krijgt om aandacht te hebben voor elk kind.

Mijn verhaal vandaag is een oproep: geloof en heb vertrouwen in leraren. Geef hen de ruimte, de autonomie om binnen hun professionaliteit authentiek te zijn en zich te kunnen richten op diegene waarvoor ze het doen: de kinderen & jongeren.

Zoals we verwachten dat leerkrachten in kinderen geloven, zo moeten wij in die leraren geloven! Als er in grote politieke & maatschappelijke debatten over de waardering van de leraar gesproken wordt, dan gaat dit hier over: geloof en vertrouwen in leraren!

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: