Onderwijs in Brussel is… leerkrachtentekort, Sinterklaas en Pisa (debat Raad VGC, december 2019)

Raadslid Debaets (CD&V) stelde op de plenaire vergadering van de VGC-raad van 6 december 2019 een vraag over het leerkrachtentekort in Brussel. Minister Gatz, bevoegd voor onderwijs en scholenbouw (Open VLD), brengt oa volgende elementen van antwoord aan:

“De sleutel om het lerarentekort op te lossen ligt bij de Vlaams overheid, aangezien wij in Brussel een flankerend onderwijsbeleid voeren en de hoofdverantwoordelijkheid bij de Vlaamse regering zit. Wij hebben geen impact op de onderwijsopdrachten, de lonen, de vergoedingen, de pensioenen, de arbeidsvoorwaarden en arbeidstijd. We doen wel een aantal zaken…”


De minister geeft een opsomming (zie verslag) van verschillende initiatieven die vanuit de VGC en het Onderwijscentrum Brussel (OCB) genomen worden.  Ik licht deze opsomming graag nog wat concreter toe:

 • Aanvangsbegeleiding: Vanuit de inzichten dat starters in de eerste plaats zo goed mogelijk binnen hun school moeten worden opgevangen, ligt de focus van OCB op vorming en ondersteuning voor directies en beleidsmedewerkers (vorming, aanbieden van tools, ontwikkelen van lokaal aanvangsbeleid, digitale nieuwsbrief,…). Dit alles gebeurt in samenwerking en complementariteit met andere Brusselse actoren (pedagogisch begeleidingsdiensten, schoolbesturen) die hierrond initiatieven nemen.
 • Campagne ‘Lesgeven in Brussel’: Lesgeven in Brussel in een geheel van activiteiten gericht naar 4 doelgroepen:
  • Voor scholieren is er Ketjes met Talent, waarbij scholieren onder begeleiding van OCB een les ontwikkelen en die kunnen uitproberen in een lagere school. Daarna reflecteren ze over de vraag ‘Is leerkracht worden iets voor mij?’.
  • Voor studenten van de Brusselse lerarenopleidingen is er oa Big City Life, waarbij de studenten kunnen kennismaken met Brussel als leer- en leefomgeving en zo goesting krijgen om in deze stad aan de slag te gaan.
  • Voor startende leerkrachten wordt het pakket ‘Pas voor de Klas’ verspreid, worden er Brusselverkenningen georganiseerd,…
  • Voor alle leerkrachten wordt er ingezet op community-vormende activiteiten zoals After work drinks, de Avond van het Nederlandstalig onderwijs, de Quiz De Slimste school van Brussel, een eindeschooljaarparty,…
 • Via BXL ZKT LKR brengt OCB een diverse groep geëngageerde leerkrachten en directeurs samen om oplossingsgericht na te denken over grootstedelijke onderwijsuitdagingen, waaronder leerkrachtentekort, leerkrachtenverloop en meer diversiteit in het schoolteam. Een 80-tal leerkrachten toonden interesse en willen verder op de hoogte blijven van dit intiatief. 25 leerkrachten gingen concreet aan de slag verzamelden heel wat ideeën en zijn op dit ogenblik bezig met de steun van OCB om 3 acties concreet uit te werken:
  • Zorg-voor-leerkracht: elkaar inspireren om meer zorg te dragen voor leerkrachten;
  • Leerkrachten leren van elkaar: organiseren van uitwisselingen tussen scholen om elkaar te inspireren binnen de moeilijke grootstedelijke onderwijscontext;
  • Leerlingen worden leerkracht: werken aan het imago van het leerkrachtenberoep bij Brusselse jongeren met het oog op doorstroming van meer Brusselse scholieren naar de lerarenopleiding.
 • In het project Baobab worden Brusselaars zonder diploma de kans gegeven om via een  kwalificatietraject met werkplekleren kleuterleerkracht te worden. Het project werd begin 2019 opgestart en zit nu volop in de verdere uitrol.

Bovenal is het belangrijk om leerkrachten goed voor te bereiden en te begeleiden om stadsleerkrachten te worden, zie reeks over urban education.

Het volledige verslag kan je hier lezen, met ook nog een vraag over Sinterklaas, de Pisa-resultaten,…

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Eén opmerking over 'Onderwijs in Brussel is… leerkrachtentekort, Sinterklaas en Pisa (debat Raad VGC, december 2019)'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: