Evaluatiepraktijk op school (leestip)

Dit boekje uit 2014 blijft een handig en concreet instrument om als leerkracht te groeien in je evaluatiepraktijk. Het bespreekt 10 pijlers die belangrijk zijn voor een kwaliteitsvolle evaluatie: geïntegreerde evaluatie, transparantie, reproduceerbaarheid, representativiteit, eerlijkheid, betrokkenheid, authenticiteit, cognitieve complexiteit, verantwoording, impact.

Elke pijler wordt helder gedefinieerd en geconcretiseerd. Via een checklist kan je voor iedere pijler je eigen evaluatiekwaliteit in kaart brengen. Verder krijg je nog een aantal tips en adviezen om de pijler toe te passen in de klas. Elk hoofdstuk eindigt met wat extra duiding en achtergrond.

Bijvoorbeeld:

Representativiteit

  • Wat? “Een representatieve evaluatie betekent dat de evaluatietaken zo zijn opgesteld dat je uit de verkregen resultaten de juiste conclusies kunt trekken. Een evaluatie kun je representatief maken door… “
  • Hoe? Je krijgt 10 stellingen om na te gaan hoe representatief je leerlingenevaluatie is, bv. “Ik zorg ervoor dat de verschillende onderdelen van de leerstof aan bod komen in de evaluatietaak.” of “De vragen voor een evaluatietaak zijn geformuleerd op het taalniveau van de leerlingen.”
  • Tips? De 10 stellingen worden verder geconcretiseerd en toegelicht met een aantal tips. Zo wordt bij de stelling over taalniveau bijvoorbeeld de vraag gesteld naar de impact van taalvaardigheid op evaluatie: “Is de taal of de vakinhoud het probleem?”
  • En bij ‘Waarom?’ worden een aantal wetenschappelijke achtergronden ten aanzien van de pijler besproken.

De verschillende pijlers vormen een geheel en zorgen samen voor een genuanceerde en kwaliteitsvolle evaluatie. De pijler ‘eerlijkheid’ heeft bovendien ook aandacht voor etnische achtergronden en sociaaleconomische status, wat voor leerkrachten die werken in een grootstedelijke context extra belangrijk is.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: