De kracht van een “interne” schoolbegeleider (leestip)

Een interne schoolbegeleider kan ook extern zijn. De unieke begeleidingsaanpak van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) sluit heel nauw aan bij het concept van een interne schoolbegeleider zoals in Nederland gehanteerd wordt (ook al is een OCB-onderwijsondersteuner extern). Tegelijkertijd creëert het ‘extern zijn’ andere mogelijkheden: afstand nemen; schooloverstijgende professionaliserings- en uitwisselingskansen voor de begeleider (onderwijsinhouden, begeleidingsstrategisch); ontwikkeling van visie, methodieken, materialen en concepten; centrale aansturing;…

In het boek “De 10 principes van de intern begeleider” (Luc F. Greven, 2022) worden 10 sterke krachten naar voren geschoven, die heel nauw aansluiten bij wat wij in OCB belangrijk vinden.

De schoolbegeleider…
1. werkt in lijn met de visie van de school, draagt bij aan het realiseren van die visie en stimuleert anderen dat te doen.

Een visie moet de school in beweging brengen in de gewenste richting.

2. draagt bij aan een rijkere leeromgeving voor de leraar.

De intern begeleider organiseert het leren door leraren bij elkaar te brengen.

3. hanteert het leren van de leraar als primair aangrijpingspunt om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren.

De lerende leraar maakt het verschil in de lerende school.

4. behandelt het schoolteam niet als een peloton, maar als een orkest.

De intern begeleider laat de kracht van verschillen het werk doen.

5. behandelt de leraar als een full professional partner.

De intern begeleider gaat uit van hoge verwachtingen, verbindt, faciliteert en coacht.

6. versterkt het kennis-/leernetwerk in de school.

De intern begeleider maakt zijn/haar rol maximaal overbodig.

7. voorkomt problemen met leerlingen.

Het morele kompas moet primair gericht zijn op het voorkomen van problemen.

8. vormt een tandem met de schoolleider, maar is vooral activerend lid van een lerend schoolteam.

De intern begeleider benut ten volle de complementariteit van competenties.

9. bewaakt de professionele ruimte van de leraar.

De intern begeleider stimuleert en ontwikkelt de unieke kracht in elke leraar, ten dienste van de ontwikkeling van de leerlingen.

10. is er (op de plek en het moment dat het moeilijk wordt).

De intern begeleider is er: authentiek, ontvankelijk én nuttig!

In het boek worden de verschillende rollen van de intern begeleider opgesomd (expert, therapeut, verbinder, facilitator, coach, inspirator, regisseur, sleutelspeler, coördinator, beslisser, begeleider, educator) en enkele cruciale competenties beschreven (inlevingsvermogen; verantwoordelijkheidsgevoel; organisatiesensitiviteit; positieve basishouding).

Heel wat elementen vinden we terug in de begeleidingsaanpak van OCB. In het Management en Operationeel Plan van het Onderwijscentrum Brussel (2022 – 2028), wordt de kracht van onderwijsondersteuning als volgt beschreven:

“De houding die het OCB aanneemt ten aanzien van het werkveld (vastgelegd in de organisatiecultuur), wordt zeer gewaardeerd, en versterkt ook het succes van de werking (o.a. ervaringsdeskundig, geëngageerd, authentiek, empathie, kind centraal, respect voor teams, betrouwbaar, toegankelijk, realistisch, kennis van zaken, visie op toekomst, autoriteit…).

Die organisatiecultuur vertaalt zich ook in een unieke begeleidingsaanpak: intensief, nabij, op maat van de noden van leerlingen en leerkrachten, waaier van interventies (van de klasvloer tot op schoolbeleid), theoretische inzichten vertalen naar de schooleigen praktijk, coach- én expertrol…”

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: