Onderwijs in Brussel is… innoveren vanuit EFFECTIEVE onderwijspraktijken!

Vanuit de vele uitdagingen hebben Brusselse scholen, meer dan waar ook, een openheid ontwikkeld voor verandering en professionalisering.

Brusselse scholen hebben op dit vlak een hele evolutie doorgemaakt.

1. Aanvankelijk werden problemen extern toegeschreven: de gebrekkige begeleiding van ouders, de dominante omgevingstaal Frans, te weinig Nederlandstalige kinderen op school,…  Er werd ook extern naar een oplossing gezocht: verschuiven van verantwoordelijkheden naar ouders en externe partners, andere samenstelling van de leerlingenpopulatie vooropstellen,…

2. In een volgende stap hebben Brusselse scholen de realiteit waarbinnen ze moeten werken aanvaard en zijn ze op zoek gegaan naar antwoorden.  De antwoorden gingen vaak in de richting van remediërende maatregelen, niveauverlaging, elementgerichte benadering van taalonderwijs,…

3. Een belangrijke stap in heel deze evolutie was de confrontatie met veel te zwakke leerlingenresultaten gekoppeld aan de introductie, vorming & begeleiding van effectieve onderwijspraktijken.

‘Wat werkt in onderwijs’ is voor scholen & leraren de sterkste trigger voor verandering en professionalisering.

Een leraar confronteren met zwakke leerlingenresultaten motiveert die leraar niet noodzakelijk om zijn onderwijspraktijk bij te sturen.  Bovendien geven die resultaten voor die leraar ook geen houvast met betrekking tot de manier waarop hij zijn onderwijskundig handelen moet veranderen.  Inspirerende voorbeelden & goede praktijken waarvan aangetoond is dat ze werken en die haalbaar zijn voor de leraar, vormen een belangrijke stimulans voor professionalisering en innovatie (micro-innovaties).

Heel wat Brusselse scholen hebben ondertussen effectieve onderwijspraktijken geïmplementeerd in hun dagelijkse werking: taakgericht taalvaardigheidsonderwijs, breed leren, teamteaching, educatief partnerschap met ouders, taalgericht vakonderwijs, differentiërende basisaanpak, moedertaalondersteuning, taalbeleid, brede school, gedeeld leiderschap, talensensibilisering, coöperatieve werkvormen, breed evalueren, ICT als middel, ondersteunend middenkader, zorgbeleid, wisselwerking tussen leerling-, klas- en schoolniveau,…

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: