Onderwijs in Brussel is… geloven in de ondersteunende rol van de inspectie !

Het Brussels Nederlandstalig onderwijs wordt dit schooljaar (2013 – 2014) massaal doorgelicht. Scholen en leraren zijn blij met de komst van de onderwijsinspecteurs in hun stad, ook al weten ze dat de resultaten nog niet altijd voldoende zijn…

De Vlaamse onderwijsinspectie heeft immers in de eerste plaats een ondersteunende rol. In haar missie beschrijft de onderwijsinspectie haar opdracht als “de onderwijskwaliteit bewaken en stimuleren“. Het is dan ook belangrijk dat scholen met een grote openheid het gesprek met de inspectie aangaan. Scholen moeten de komst van de inspectie opnemen als een kans om een objectief beeld te krijgen van de geleverde onderwijskwaliteit en als een impuls tot verdere groei en ontwikkeling.

De Vlaamse onderwijsinspectie kijkt naar scholen vanuit een heel rijk model: het referentiekader CIPO en de kwaliteitswijzer. De resultaten van de leerlingen vormen het uitgangspunt van de doorlichting (Output). In een tweede stap wordt er gekeken naar de acties, initiatieven, activiteiten die leiden tot de behaalde resultaten (Proces). Om beter inzicht te krijgen in de resultaten en het lopende proces wordt de brede omgeving van de school (Context) en de leerlingen- en personeelskenmerken (Input) geanalyseerd. Door op die manier scholen door te lichten, neemt de inspectie heel sterk een ontwikkelingsperspectief aan. Adviezen moeten scholen dan ook stimuleren, bevestigen, richting geven, confronteren,… Kortom het moet een aanzet zijn om het in de toekomst (nog) beter te doen !

Aanvulling bij bovenstaande alinea: vanuit een participatief proces ontwikkelde de onderwijsinspectie een nieuw referentiekader onderwijskwaliteit (ROK), dat verderbouwt op het CIPO.  Het ROK leidt ook tot een nieuwe manier van doorlichten.  Op 1 september 2018 ging Inspectie 2.0, de nieuwe doorlichting van de scholen, officieel van start. 

De Vlaamse onderwijsinspectie beschikt over een deskundig team van inspecteurs, die zich hebben voorbereid en ingewerkt in de eigenheid van onderwijs in een grootstedelijke en meertalige omgeving. Het is inderdaad belangrijk om bij een objectieve analyse inzicht te hebben in aspecten als meertalig opgroeien, kansarmoede, ontwikkelen in een stedelijke leer- en leefomgeving, culturele diversiteit, lerarenverloop, kloof tussen omgevingstaal en schooltaal, capaciteitsproblematiek, de pendelende leraar,…

De doorlichtingen in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel moeten er in de eerste plaats toe leiden dat scholen en leraren zich gesteund voelen bij de inspanningen die ze leveren, dat ze richting krijgen voor hun verdere ontwikkeling, dat ze blijven geloven in kinderen en hun impact als leraar in deze complexe Brusselse onderwijscontext !

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: