Onderwijs in Brussel is… geloven in OUDERS !

We weten dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op het welbevinden van de leerling (socio-emotionele), de schoolprestaties (cognitief functioneren), de werkhouding (attitudes ten aanzien van het leren en het schoolse), schoolsucces en deelname aan hoger onderwijs (slaagkansen).

Niet zozeer de zichtbare ouderbetrokkenheid op school (bv. aanwezigheid op een ouderbijeenkomst) creëert deze effecten, maar de ondersteuning en opvolging thuis.  Met dit laatste wordt niet bedoeld dat ouders hun kinderen inhoudelijk moeten helpen met huiswerk of het aanbrengen van onderwijsinhouden, maar dat ze een omgeving moeten creëren waar over school gepraat wordt, waar er interesse is voor wat kinderen op school doen en beleven, waar er aandacht is voor motivatie en rust, frustraties en succes,…

De zorg van de ouder en de leraar zijn gemeenschappelijk: stimuleren van het optimaal functioneren van de leerling op school, het creëren van maximale leer- en ontwikkelingskansen.

Ouderbetrokkenheid is dus nooit een doel, maar een middel in functie van de leerling en zijn ontwikkeling.  Het volstaat niet te kunnen zeggen: “op het vlak van ouderbetrokkenheid hebben wij drie oudercontacten, een maandelijks oudercafé en Nederlandse les”.  De vraag is: “op welke manier slagen we erin om via onze communicatie en samenwerking met ouders impact te hebben op het functioneren van de leerling”.

De school en de ouders moeten een intensief samenwerkings- en communicatietraject opzetten om voor het kind zo goed mogelijke omstandigheden te creëren.  Er moet op zoek gegaan worden naar authentiek contact tussen de leraar en de ouder, waarbij ze elke vanuit hun rol een proces van samenwerking en communicatie starten in het belang van het kind.

Bij dit partnerschap zijn er nog enkele belangrijke uitgangspunten…

OUDERBETROKKENHEID VERTREKT VANUIT HET GELOOF IN OUDERS

Heel wat initiatieven op het vlak van ouderbetrokkenheid vertrekken vanuit de doelstelling ‘negatief gedrag inperken’.  De school neemt initiatief op basis van probleemgedrag, zwakke resultaten, spijbelen,… Bij partnerschap moet er gewerkt worden aan een duurzame relatie die opgestart wordt vóór problemen zich stellen.  Een relatie die vertrekt vanuit het geloof in ouders.

>>> Het is belangrijk dat school en ouders bouwen aan een positieve samenwerkingsrelatie.

OUDERBETROKKENHEID IS ALTIJD EEN PERSOONLIJK VERHAAL

Er zijn nogal wat scholen die een ouderbeleid uitbouwen dat gericht is op dé ouders.  Er wordt verwacht dat alle ouders in dat plaatje passen: elke ouder op het oudercontact, de verteltas moet in iedere gezinssituatie een succes zijn, iedere leerling brengt morgen een kaasdoos mee,…  Zo’n benadering gaat voorbij aan de eigenheid en het unieke van elke ouder in relatie tot de school en in verhouding tot zijn of haar kind.

>>> Het is belangrijk dat school en ouders een persoonlijke relatie opbouwen via informeel en formeel contact.

OUDERBETROKKENHEID GAAT OP ZOEK NAAR ÉCHT EN RECHTSTREEKS CONTACT

Er is een tendens bij scholen om hun ouderbetrokkenheid uit te besteden aan externen.  Deze aanpak vertrekt vanuit het idee dat tussenpersonen de kloof tussen de school en de ouders kunnen dichten.

Het blijkt echter dat op termijn de kloof niet kleiner wordt, maar groter: de school heeft iemand om met ouders te werken en moet zelf geen inspanningen meer doen; de ouder heeft een contactpersoon die luistert, hen begrijpt.

>>> Rechtstreeks en authentiek contact tussen school en ouders is een voorwaarde voor krachtig partnerschap.

OUDERBETROKKENHEID GAAT OVER HET KIND EN HET LEREN

Scholen beoordelen soms ouderbetrokkenheid op basis van de deelname van de ouders aan sociale activiteiten (schoolfeest, eetfestijn, collectief oudercontact,…).  Ouders willen echter vooral betrokken worden bij schoolinhouden en de dagelijkse schoolpraktijk, daar waar er een directe link is met het kind en het leren.

>>> De samenwerking en communicatie tussen school en ouders moet een invloed hebben op het creëren van een krachtige leeromgeving voor elk kind.

Bij het uitbouwen van een ouderbeleid moet er gewerkt worden aan het versterken van competenties van scholen en leraren: zij zijn de professioneel in het verhaal, zij zijn verantwoordelijk voor de uitbouw van een doelgerichte samenwerking en communicatie met ouders.  Scholen en leraren hebben dan ook een belangrijke rol bij het versterken van competenties van ouders, zodat zij hun onderwijsondersteunende rol kunnen opnemen.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: