Onderwijs in Brussel is… werken aan ouderbetrokkenheid via micro-innovaties!

We weten dat ouderbetrokkenheid impact heeft op de resultaten van leerlingen. We weten dat ouderbetrokkenheid een positieve invloed heeft op zowel de cognitieve als de socio-emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Het is zeker de moeite waard om dit meer in detail te lezen in deze review.

Het Onderwijscentrum Brussel heeft, vanuit deze wetenschappelijke inzichten enerzijds en haar jarenlange ervaring op het vlak van ouderbetrokkenheid en onderwijsbegeleiding anderzijds, een eenvoudig model uitgewerkt om de ontwikkeling/uitbouw van ouderbetrokkenheid op school systematisch en doelgericht vorm te geven.  Het model bestaat uit 6 pijlers, vorm gegeven in een piramide.

De basis van de piramide vormt de onderbouw van een goede ouderwerking.  Drie elementen zijn hierbij belangrijk: (1) school, leraren en ouders moeten elkaar, maar ook elkaars rol en mogelijkheden leren kennen; (2) de contacten tussen de leraren en ouders moeten verlopen in een open en positieve houding met zorg voor wederzijds respect; (3) leraren en ouders streven naar partnerschap vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de opvoeding van het kind/de jongere.

Vanuit deze basis kan er gewerkt worden aan communicatie én samenwerking met ouders.  De communicatie moet gericht zijn op de doelstelling die je wilt realiseren, nl. de leer- en ontwikkelingskansen van iedere individuele leerling versterken!  Je communicatie moet dan ook rekening houden met en afgestemd zijn op de eigenheid van elke ouder én zal dus een brede en gevarieerde invulling moeten krijgen (formeel & informeel, mondeling & schriftelijk, individueel & in groep, afstemmen van taal & taalgebruik, écht & oprecht luisteren,…).  Ook de samenwerking met ouders moet vorm krijgen vanuit de onderbouw en gekenmerkt worden door verschillende niveaus (ifv de individuele leerling, de klas, de school); verschillende richtingen (zowel leraar > ouders als ouder > leraar); verschillende vormen (op het continuüm meeleven > meehelpen > meedenken > meebeslissen);…

…dit alles moet verankerd én aangestuurd worden vanuit een doordacht en doelgericht ouderbeleid!

Wat betekent werken aan ouderbetrokkenheid via micro-innovaties ?

STAP 1 weet wat effectief is in onderwijs ifv onderwijskwaliteit en leerlingenresultaten

  • ga op zoek naar elementen van ouderbetrokkenheid die bijdragen tot leerkansen, brede ontwikkelingskansen en welbevinden van leerlingen (zie review hierboven, eigen ervaring binnen de school of bij collega’s, … 

STAP 2 herken noden op school/bij leraren die aansluiten bij effectieve innovaties

  • breng samen met het team je beginsituatie in kaart met betrekking tot de verschillende elementen in het ‘ontwikkelingsmodel ouderbetrokkenheid’ en voeg binnen één of meerdere bollen nieuwe elementen toe

STAP 3 toets haalbaarheid af en verken het draagvlak voor de vernieuwing

  • toets de nieuwe elementen af naar haalbaarheid en draagvlak binnen het team én binnen de veelheid van prioriteiten binnen de school

STAP 4 voer de vernieuwing gezamenlijk en planmatig in (analyse, doel, acties, evaluatie)

  • zorg voor een niet-vrijblijvende invoering van de vernieuwing

STAP 5 maak het resultaat zichtbaar

  • bespreek het resultaat/het effect van de vernieuwing op het versterken van de leerkansen, de brede ontwikkelingskansen en het welbevinden van de leerlingen

Ga op zoek naar kleine, haalbare veranderingen die aansluiten bij de noden en mogelijkheden van jullie school & team en waarvan we weten dat ze zullen bijdragen tot de uiteindelijke doelstelling…

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

6 gedachten over “Onderwijs in Brussel is… werken aan ouderbetrokkenheid via micro-innovaties!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: