How to teach an additional language? (leestip)

Het boek ‘How to teach an additional language?’ (2022) van Kris Van den Branden geeft een overzicht van de hedendaagse wetenschappelijke inzichten op het vlak van tweede- en vreemdetaalverwerving en introduceert een nieuw concept:additional language acquisition’. Kris doorbreekt in dit boek vooral het tegenstellingendebat en verbindt inzichten op basis van wetenschappelijk onderzoek.

Teaching an additional language is an amazing job. Through teaching an additional language, teachers play a vital role in their students’ dreams to discover new parts of the world, develop new knowledge, meet new people, and seize new opportunities.
Evidently, teaching an additional language is also a challenging job. One of the greatest challenges teachers face is to foster their students’ full engagement, and to do so for all of their students. That means they will have to find clever and research-based ways to fuel the intense interplay of motivation, emotion, and cognition that drives their students’ learning.

Uit de conclusie van How to Teach an Additional Language?

In het eerste, theoretische deel zijn er twee grote luiken: (1) de cognitieve aspecten en (2) de motivationele en affectieve aspecten van additionele taalverwerving.  In het tweede deel worden deze theoretische inzichten vertaald naar de onderwijspraktijk met modellen en voorbeelden voor de verschillende onderwijsniveaus: de 10 kernprincipes , het curriculum, de evaluatiepraktijk en implementatie van vernieuwingen voor additioneel taalonderwijs.

Cognitieve aspecten

In dit hoofdstuk komen oa volgende elementen aan bod: rijk en betekenisvol aanbod, productiekansen, de kracht van feedback, het belang van expliciete instructie, interactie en samenwerkend leren, correctieve feedback, strategieën aanleren, metacognitie, zelfregulering…

Motivationele en affectieve aspecten

Naast de zelfdeterminitatietheorie gaat het in dit deel ook over: belang en betekenis van taalleren, flow, angsten, emoties…  Dit alles wordt op het einde van het hoofdstuk geïntegreerd in een model.

Deze cognitieve, motivationele en affectieve aspecten vormen een samenhangend geheel.

10 kernprincipes

De 10 kernprincipes hier kort definiëren, zou afbreuk doen aan de complexiteit en de verschillende aspecten van elk principe.  Ik beperk me daarom tot ze te benoemen: Activate – Challenge – Connect – Recycle – Interact – Globalise – Assess – Diversify – Care – Excite.

In de verdere hoofdstukken wordt een brede, eigentijdse benadering van het curriculum voor taalonderwijs én een geïntegreerde kijk op de evaluatie van taalcompetenties beschreven.  Het laatste hoofdstuk biedt vanuit onderzoek ondersteunende inzichten over het ontwikkelen en implementeren van vernieuwingen in het taalonderwijs op school.

Enkele belangrijke inzichten voor mij waren:

  • de verwevenheid van de cognitieve, motivationele en affectieve aspecten van additioneel taalleren;
  • de integratie van expliciet en impliciet taalonderwijs;
  • de specificiteit van effectieve taaldidactiek voor additioneel taalonderwijs;
  • de plaats van taalvariëteiten, registers en translanguaging;
  • de samenhang van leren, evalueren en onderwijzen (evalueren is leren);
  • de wisselwerking tussen en belang van binnenschools en buitenschools taalleren;

Ik vond het fijn om het boek in het Engels te lezen.  Dit verplichtte me om langer stil te staan bij bepaalde concepten en inzichten.  Een Nederlandstalige versie zou wel een meerwaarde zijn om de rijke inhoud toegankelijk te maken en breder te verspreiden 😀.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

2 gedachten over “How to teach an additional language? (leestip)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: