Onderwijs in Brussel is… luisteren naar LEERLINGEN!

De beste ervaringsdeskundigen van ons onderwijs zijn de leerlingen!   Toch worden zij zo weinig betrokken in het vormgeven van krachtig onderwijs.  Nochtans, elke leerling – van kleuter tot scholier – kan ons energie geven en inspireren. De Vlaamse Scholierenkoepel (VSK) organiseerde in het kader van de nieuwe eindtermen een grootschalige bevraging van meer dan 17.000Meer lezen over “Onderwijs in Brussel is… luisteren naar LEERLINGEN!”