Onderwijs in Brussel is… effectiviteit verhogen via MICRO-innovaties

De tijd van grote en grootse veranderingen is voorbij. De Brusselse school als organisatie, ingebed in de complexiteit van de stad, is onderhevig aan een veelheid van belangen, krachten en machten:  het lokale en bovenlokale onderwijsbeleid, externe partners, netgebonden diensten, de veelheid van maatschappelijke verwachtingen, de diversiteit van kinderen & ouders, de kenmerken van het lerarenkorps, het samenspel van te veel prioriteiten,…  Grote veranderingen stoten dan ook op een veelheid van drempels.

Scholen die groeien in effectiviteit laten zich leiden door MICRO-innovaties!  Micro-innovaties zijn haalbare en realistische veranderingen voor de lokale school waarvan we weten dat ze effectief zijn, die zich bevinden in de ‘zone van de naaste ontwikkeling‘ van de school & de leraren én die succes genereren op het vlak van onderwijskwaliteit & leerlingenresultaten.

Bij leesonderwijs zou dit bijvoorbeeld kunnen gaan over inzetten op (verlengde) instructie; meer aandacht voor leesplezier door vrij lezen in te plannen in de weekplanning; invoeren van tutorlezen om de effectieve leestijd en leesbegeleiding bij jonge kinderen te verhogen; jaarlijks een oudercontact te organiseren over de onderwijsondersteunende rol van de ouder bij het leesonderwijs; inzetten op woordenschatonderwijs en de ontwikkeling van mondelinge vaardigheden als onderbouw voor leesvaardigheid;…

MICRO-innovaties zijn meer dan de gekende quick wins.  Deze laatste zijn een element/strategie binnen een groter innovatieproject.  MICRO-innovaties zijn de verandering !

Deze aanpak leidt oa tot een grote betrokkenheid bij de leraren:
– de vernieuwing wordt gestuurd vanuit goede en effectieve praktijken, minder vanuit meten en resultaten;
– de vernieuwing is niet opgelegd maar ontwikkelt zich vanuit het schoolteam;
– de vernieuwing vertrekt vanuit de eigen visie & missie van de school en stelt geen      nieuwe visie & missie als streefdoel;
– de vernieuwing vindt plaats in het hier en nu, is realistisch en transparant;
– …

Om binnen scholen op die manier aan de slag te gaan, zijn een aantal stappen belangrijk:
STAP 1 weet wat effectief is in onderwijs ifv onderwijskwaliteit en leerlingenresultaten
STAP 2 herken noden op school/bij leraren die aansluiten bij effectieve innovaties
STAP 3 toets haalbaarheid af en verken het draagvlak voor de vernieuwing
STAP 4 voer de vernieuwing gezamenlijk en planmatig in (analyse, doel, acties, evaluatie)
STAP 5 maak het resultaat zichtbaar

…én doe dit alles vanuit een functioneren van het schoolteam als professionele leergemeenschap: creëer gemeenschappelijke waarden en visie; stimuleer samenwerkend leren; doorbreek individuele verantwoordelijkheid;…

Er is heel wat literatuur op de markt over wat effectief is in onderwijs, zoals het boek van Bellens en Defraine ‘Wat werkt in onderwijs?’ (2012) dat je hier kan downloaden.

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

4 gedachten over “Onderwijs in Brussel is… effectiviteit verhogen via MICRO-innovaties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: