Onderwijs in Brussel is… TRANSFORMATIEF leidinggevende directeurs!

31 januari, dag van de directeur…

Iedere dag staan onze Brusselse directeurs klaar om via gedeeld leiderschap onderwijs te maken voor leerlingen, voor leerkrachten, voor ouders! Als directeur investeren ze in het pedagogisch beleid, de administratieve en inhoudelijke opvolging van het personeel, het verzorgen van een goed contact met leerlingen en ouders, vergaderingen in de school en het bredere netwerk, organisatorische taken, praktische ondersteuning,…

Maar bovenal gaan onze Brusselse directeurs vanuit de complexiteit van onderwijs in een grootstedelijke en meertalige context transformatief (*) aan de slag door te inspireren, te ondersteunen en uit te dagen.

  • INSPIREREN

Directeurs inspireren leerkrachten door samen aan een schooleigen visie te werken. Een sterk schoolteam werkt vanuit gedeelde waarden en gezamenlijke doelen. De leerkracht werkt dagdagelijks vanuit deze visie en doelen aan een klaspraktijk die effectief en kwaliteitsvol is.

  • INDIVIDUELE AANDACHT

Directeurs vergroten de betrokkenheid van hun leerkrachten door belangstelling en respect te tonen voor hun professionele én persoonlijke ideeën, gevoelens en behoeften. Leerkrachten verdienen de nodige ondersteuning om hun deskundigheid verder uit te bouwen en te groeien in hun professioneel denken en handelen.

  • INTELLECTUELE UITDAGING

Directeurs dagen leerkrachten uit om te groeien in professionaliteit, stimuleren autonomie en creativiteit. Dit vereist een open klimaat waarbij leerkrachten van elkaar kunnen leren, bereid zijn om feedback te krijgen,…

(zie ook Bass, Two Decades of Research and Development in
Transformational Leadership, 1999: 4 I’s of Transformational leaderschip: Inspirational motivation & Idealized influence ; Individualized consideration; Intellectual stimulation)

Tot slot wil ik nog een filmpje delen van 10 jaar OCB: een Brusselse directeur aan het woord! Bewondering voor het reflectief vermogen, het enthousiasme en de bereidheid om te… transformeren!

(*) onderzoek “The importance of transformational leadership, teacher autonomy, and teachers’ self-efficacy” (2019, Jasja Valckx, Ruben Vanderlinde, Geert Devos)

(*) Tranformationeel leiderschap (Uit: masterproef van Rina Dauwens, 2012)

Rond de jaren ’90 verschoof de aandacht naar het transformationeel leiderschapsmodel. Dit vond zijn oorsprong in een publicatie van James Mc Gregor Burns in 1978 waarin hij de mogelijkheid van sommige leiders analyseert om de staf op een inspirerende manier te betrekken. Deze toewijding aan een gemeenschappelijke visie veranderde de organisatie door de ontwikkeling van de samenwerkingscapaciteiten om uitdagingen te overwinnen en ambitieuze doelen te bereiken (Burns, 1978 in Robinson, et al., 2008). Onderwijskundig onderzoek in opdracht van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming die peilt naar het welbevinden van de directies basisonderwijs, geeft aan dat transformationeel leiderschap een positieve invloed heeft op de schoolcultuur die, indirect, een belangrijke impact heeft op de leerprestaties van de leerlingen. Tezelfdertijd toont dit onderzoek dat de directies met de meest gunstige invloed op hun personeel diegene zijn die ook echte onderwijskundige leiders zijn en voldoende tijd vrijmaken voor hun pedagogische beleid en omgang met de leerkrachten (Devos et al., 2006).

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Eén opmerking over 'Onderwijs in Brussel is… TRANSFORMATIEF leidinggevende directeurs!'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: