Onderwijs in Brussel is… veranderen wat NU kan vanuit VERTROUWEN in leraren!

…én niet wachten op (grootse) veranderingen, die van bovenuit worden opgelegd! Iedere school & leraar kan binnen de eigen mogelijkheden en vanuit de specifieke uitdagingen kleine aanpassingen of veranderingen doorvoeren die de effectiviteit van zijn/haar onderwijs verhogen.  Structuren en regels houden scholen & leraren soms gevangen en beknotten creativiteit & innovatie. Maar binnen regels &Meer lezen over “Onderwijs in Brussel is… veranderen wat NU kan vanuit VERTROUWEN in leraren!”

Onderwijs in Brussel is… luisteren naar leraren !

…over de kracht én valkuil van expertise ! Ons (Brussels) onderwijs kan een beroep doen op heel wat ondersteuningsmogelijkheden.  Begeleiders, ondersteuners, nascholers, onderwijsinspecteurs,… ontwikkelen en verwerven heel wat expertise vanuit onderzoek, studie, ervaring, uitwisseling,… Deze deskundigheid stelt hen in staat om doel- en veranderingsgericht hun opdrachten uit te voeren.   Diezelfde deskundigheid, gedeeld met gelijkdenkende collega’s,Meer lezen over “Onderwijs in Brussel is… luisteren naar leraren !”

Onderwijs in Brussel is… geloven in de ondersteunende rol van de inspectie !

Het Brussels Nederlandstalig onderwijs wordt dit schooljaar (2013 – 2014) massaal doorgelicht. Scholen en leraren zijn blij met de komst van de onderwijsinspecteurs in hun stad, ook al weten ze dat de resultaten nog niet altijd voldoende zijn… De Vlaamse onderwijsinspectie heeft immers in de eerste plaats een ondersteunende rol. In haar missie beschrijft deMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… geloven in de ondersteunende rol van de inspectie !”

Onderwijs in Brussel is… innoveren vanuit EFFECTIEVE onderwijspraktijken!

Vanuit de vele uitdagingen hebben Brusselse scholen, meer dan waar ook, een openheid ontwikkeld voor verandering en professionalisering. Brusselse scholen hebben op dit vlak een hele evolutie doorgemaakt. 1. Aanvankelijk werden problemen extern toegeschreven: de gebrekkige begeleiding van ouders, de dominante omgevingstaal Frans, te weinig Nederlandstalige kinderen op school,…  Er werd ook extern naar eenMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… innoveren vanuit EFFECTIEVE onderwijspraktijken!”

Onderwijs in Brussel is… investeren in de LERAAR!

Ondertussen is er al veel te veel geschreven over de hervorming van het SO! Ik wil me dan ook in het hele debat beperken tot het toevoegen van één zinnetje: Investeer in de leraar ! Natuurlijk is het belangrijk dat er een zachte overgang is tussen twee onderwijsniveaus. Er zijn zeker ingrepen mogelijk die deMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… investeren in de LERAAR!”

Onderwijs in Brussel is… lesgeven met OPEN deuren !

De leraar is niet individueel verantwoordelijk voor de prestaties van de leerling en de kwaliteit van het onderwijs. Vanuit de ‘historische’ verantwoordelijkheid voor een klas of voor een vak, gaat de leraar zich vaak nog zo gedragen en kijkt ook de omgeving op die manier naar de leraar. Organisaties en werkomgevingen zijn geëvolueerd! Het beleidMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… lesgeven met OPEN deuren !”

Onderwijs in Brussel is… effectiviteit verhogen via MICRO-innovaties

De tijd van grote en grootse veranderingen is voorbij. De Brusselse school als organisatie, ingebed in de complexiteit van de stad, is onderhevig aan een veelheid van belangen, krachten en machten:  het lokale en bovenlokale onderwijsbeleid, externe partners, netgebonden diensten, de veelheid van maatschappelijke verwachtingen, de diversiteit van kinderen & ouders, de kenmerken van hetMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… effectiviteit verhogen via MICRO-innovaties”

Onderwijs in Brussel is… geloven in de LEERkracht !

Overtuigd zijn van je competenties & overtuigd zijn dat je handelen impact heeft op de leerprestaties van de leerling, zijn belangrijke kenmerken van de effectieve leraar. Leraren in ‘moeilijke’ scholen, met veel anderstaligen, kansarmoede, grote verschillen tussen leerlingen,… verliezen wel eens deze overtuiging.  Ze gaan zwakke leerprestaties in de eerste plaats gaan toeschrijven aan dieMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… geloven in de LEERkracht !”

Onderwijs in Brussel is… verNIEUWend !

Ik hoor dagelijks verhalen van onderwijsondersteuners. Ik kom wekelijks in Brusselse scholen én… Ik zie heel veel samenwerkend leren. Kinderen gaan in groep aan de slag met functionele taken: moeilijk, uitdagend, interactief, talig en motiverend. De diversiteit van de groep creëert leer-kracht voor álle kinderen. Ik zie twee leraren in één klas. Teamteaching: meer interactie,Meer lezen over “Onderwijs in Brussel is… verNIEUWend !”