Onderwijs in Brussel is… ROOM 26

“Great teachers have the ability to relate to kids !” – Martin Haberman Ik deelde reeds enkele ideeën over het werk van Dr. Martin Haberman (1932 – 2012), die oa interviewtechnieken heeft ontwikkeld om leerkrachten en directies te selecteren die succesvol zullen zijn in het werken met arme kinderen. Onderwijs in Brussel is… VERBINDING makenMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… ROOM 26”

Onderwijs in Brussel is… investeren in welbevinden, betrokkenheid, geluk, talenten, samenleven van kinderen en jongeren!

Ja, het is belangrijk dat onze kinderen en jongeren gekwalificeerd uitstromen!  Maar aandacht voor kwalificatie alleen is onvoldoende.  Kinderen en jongeren moeten de kans krijgen om talenten te ontdekken en te ontwikkelen; ze moeten leren wie ze zijn en wie ze willen worden; ze moeten leren leven in een onvoorspelbare en veranderende omgeving; ze moetenMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… investeren in welbevinden, betrokkenheid, geluk, talenten, samenleven van kinderen en jongeren!”

Onderwijs in Brussel is… BREDE leerkansen creëren en kijken hoe ze het elders doen!

Ik schreef in een vorige blogpost over het belang van ‘breed leren’… Ervaringen die kinderen hebben, spelen een belangrijke rol binnen het onderwijsleerproces op school. Kinderen participeren immers aan onderwijs vanuit de kennis van de wereld die ze meebrengen. Deze kennis van de wereld krijgt vorm binnen de school, maar ook via de veelheid aanMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… BREDE leerkansen creëren en kijken hoe ze het elders doen!”

Onderwijs in Brussel is… NADENKEN over radicalisering!

Mijn belangrijkste boodschap met betrekking tot onderwijs en radicalisering, heb ik eigenlijk al gebracht via mijn vorige blogpost. Het onderwerp is echter te belangrijk om het niet nog eens op te nemen!  De VGC-raad debatteerde over het thema tijdens het actualiteitsdebat van 16 januari 2015. Zonder in te gaan op standpunten, isoleer ik hier –Meer lezen over “Onderwijs in Brussel is… NADENKEN over radicalisering!”

Onderwijs in Brussel is… de kracht van kinderen & jongeren in armoede aanspreken!

Onderwijs en leraren kunnen en moeten het probleem van armoede niet oplossen! Op 23 mei hadden we met alle medewerkers van het Onderwijscentrum Brussel een teamdag over onderwijs & armoede.  We lieten ons inspireren door intern studiewerk enerzijds en externe expertise (via vzw De Link en vzw Bindkracht) anderzijds.  Het zou te ver leiden omMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… de kracht van kinderen & jongeren in armoede aanspreken!”

Onderwijs in Brussel is… ARMOEDE & onderwijs op de politieke agenda plaatsen 2!

Om de boodschap voldoende krachtig te houden, beperk ik deze post tot één zin: “Kinderen wachten ’s morgens in de kou voor de schoolpoort omdat de opvang te duur is.” Lees het artikel hier Lees hier meer over armoede en onderwijs

Onderwijs in Brussel is… leren in sociale MIX !

Neen, ik ga niet beweren dat het makkelijk is!  Talige, culturele, sociale diversiteit op school vraagt van alle betrokkenen een inspanning. De school moet samen met de ouders, leraars en leerlingen ‘omgaan met diversiteit’ een actieve plaats geven in visie en beleid.  Ze moeten durven problemen  bespreekbaar maken.  Ze moeten samen blijven geloven en blijven investerenMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… leren in sociale MIX !”

Onderwijs in Brussel is… ontwikkelingskansen voor ELK kind !

We weten dat (kans)armoede één van de grote uitdagingen is van ons grootstedelijk onderwijs en toch is het zo moeilijk om hier als school, leraar of begeleidingsdienst efficiënt mee om te gaan. Het is natuurlijk een problematiek die onderwijs overstijgt, maar ook binnen het eigen expertisedomein gebeurt er veel te weinig om kinderen die vanuitMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… ontwikkelingskansen voor ELK kind !”

Onderwijs in Brussel is… de plaats die IEDEREEN samenbrengt !

  De school is de enige plek waar alle kinderen en hun ouders, ongeacht hun interesses en achtergronden, samenkomen. Of toch bijna alle kinderen & ouders… De Brusselse samenleving splitst kinderen & ouders op door de concentratie van groepen in wijken (sociaal, talig, cultureel).  Concentratiewijken creëren concentratiescholen. Doordachte stadsontwikkeling, een inschrijvingsbeleid en ouders stimuleren omMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… de plaats die IEDEREEN samenbrengt !”

Onderwijs in Brussel is… geloven in ELK kind !

Geloven in elk kind is meer dan een slogan. Wat de leraar verwacht van Sara heeft invloed op haar prestaties. De leraar gaat Sara (onbewust) op een andere manier benaderen op basis van deze (impliciete) verwachtingen. Leraren in ‘moeilijke’ scholen, met veel anderstaligen, kansarmoede, grote verschillen tussen leerlingen,… hebben soms lagere verwachtingen ten aanzien vanMeer lezen over “Onderwijs in Brussel is… geloven in ELK kind !”