Onderwijs in Brussel is… op bezoek in Children’s Zone R’dam, lessons learned

Op dinsdag 18 februari 2020 ging ik met minister Sven Gatz op werkbezoek naar de Children’s Zone in Rotterdam (Nationaal programma Rotterdam Zuid).

Verwacht hier geen verslag, evaluatie, informatie over ideologische onderbouw of beschrijving van het programma. Hiervoor verwijs ik door naar hun uitgebreide website. Ik wil focussen op enkele opvallende elementen als spiegel voor ons werk in Brussel:

  • “Het sterkste aan ons programma is dat we tijd krijgen”: Het programma loopt 20 jaar met concrete objectieven die op het einde van de periode moeten gerealiseerd zijn. Dit betekent dat het plan niet afhankelijk is van beleidsperiodes en dat er duurzaam, langdurig en in de diepte kan gewerkt worden.

Bv. Een einddoel: De resultaten van de CITO-eindtoetsen in Rotterdam Zuid zijn vergelijkbaar met andere stedelijke omgevingen in Nederland.

  • “We werken tegelijkertijd op 3 sporen: onderwijs, werk en wonen: Het creëren van een betere leer-, leef-, woon- en werkomgeving is noodzakelijk om aan jong en oud in de wijk opnieuw toekomstperspectief te bieden.

Bv. meer jongeren zitten in opleidingen techniek en zorg, meer mensen in de wijk hebben een job, woningen worden gerenoveerd,…

  • “We houden het klein“: Er wordt niet gekozen voor grote projecten (bv. ‘werken aan sociale cohesie’), maar er wordt concreet aan de slag gegaan met de problemen in een gezin. Meer info: inzet van wijkteams.

Bv. Wijkteams gaan outreachend vanuit een empowerment-aanpak aan de slag met een gezin door bv. executieve functies bij ouders te ondersteunen.

  • “Liever minder mensen goed helpen dan veel mensen half”: De duur van het project laat toe om gefaseerd met een beperkte groep in de diepte te werken.

Bv. De begeleiding van één gezin kan 9 maanden tot een jaar in beslag nemen.

  • “De school is de plaats waar alle kinderen en jongeren komen. Van hieruit moet alles vertrekken”: De school biedt krachtig onderwijs aan, maar is ook de ontmoetingsplek voor ouders, het contactpunt voor outreachend werken van zorg- en hulpverleners, de plaats van waaruit naschools aanbod voor kinderen vorm krijgt,…

Bv. Wijkteams zijn wekelijks op de school aanwezig (in de ouderkamer), dagprogrammering (zie verder),…

  • “Elke basisschool biedt 10 extra verplichte uren (2u/dag) aan voor alle kinderen”: Deze extra uren kunnen door de school vrij doorheen de dag ingevuld worden rond volgende thema’s: extra taal en rekenen, burgerschap, sport, cultuur, techniek, psychische ontwikkeling, kennismaken met beroepen,… Er kan hiervoor ook samengewerkt worden met partners. Deze aanpak moet vooral de kennis van de wereld van de leerlingen verbreden en verdiepen. Meer info: Dagprogrammering.

Bv. gaan meewerken in een kledingszaak, sport op school, leren programmeren, begeleiding van studievaardigheden,…

  • “Leerlingen laten kiezen voor een passende baan en opleiding, gaat niet vanzelf!” : Via het programma loopbaanoriëntatie worden leerlingen vanaf 10 jaar meegenomen in een traject om hun talenten te ontdekken en hun keuzebekwaamheid te verhogen. Meer info: LOB-programma.

Bv. leerkrachten en ouders laten kennismaken met beroepen, bedrijfsbezoeken voor leerlingen, aandacht voor knelpuntberoepen,…

Wil je het hele verhaal lezen, dan kan dit via het NPRZ uitvoeringsprogramma 2019 – 2022 .

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: