Onderwijs in Brussel is… geloven in ELK kind !

Geloven in elk kind is meer dan een slogan. Wat de leraar verwacht van Sara heeft invloed op haar prestaties. De leraar gaat Sara (onbewust) op een andere manier benaderen op basis van deze (impliciete) verwachtingen.

Leraren in ‘moeilijke’ scholen, met veel anderstaligen, kansarmoede, grote verschillen tussen leerlingen,… hebben soms lagere verwachtingen ten aanzien van deze kinderen. Het onderwijsaanbod krijgt hierdoor een beperktere invulling, zwakkere resultaten worden aanvaard, beperktere kennis of een lager vaardigheidsniveau wordt als normaal beschouwd, normbesef gaat verloren,…

Leraren in ‘moeilijke’ scholen moeten geprikkeld worden om hoge verwachtingen te hebben van elk kind. Leerkrachten met hoge verwachtingen blijken immers meer ondersteunend op te treden, gaan een rijker aanbod creëren, zijn duidelijker in hun instructie, geven meer positieve feedback, gaan op zoek naar de sterktes bij leerlingen,…

Dit weten we ! Maar hoe werk je hier als school aan?

Ontwikkel een schoolcultuur waar het kind centraal staat, waar er formeel en informeel op een waarderende en positieve manier over kinderen wordt gesproken, waar talenten van kinderen het uitgangspunt vormen.
Stimuleer een interpersoonlijke leerkrachtenstijl, dicht bij de leerling, écht contact, oprechte interesse.
Expliciteer onuitgesproken verwachtingen en stel die in vraag.
Breek de school open en ga in interactie met de omgeving, met de ouders en leer de leerling in zijn integraliteit kennen.
Hanteer “geloven in elk kind” als slogan bij elk overleg, elke personeelsvergadering, elk MDO, elke lesvoorbereiding, elke activiteit.
Draag “geloven in elk kind” uit als je persoonlijke motivatie, als je dagelijkse drijfveer.

Leraar, hoe moeilijk je klasgroep en de omgeving waarin je werkt ook is, blijf geloven in ELK kind! Onze Brusselse leerlingen rekenen op jou!

Zie ook artikel in De Morgen (18/2/2019)

My beautiful picture

 

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Eén opmerking over 'Onderwijs in Brussel is… geloven in ELK kind !'

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: