KABP, één element binnen een breder onderwijsbeleid rond armoede…

Vrijdag 8 januari 2021 werd het Kinderarmoedebestrijdingsplan van de VGC voor de periode 2021-2025 (met ook een luikje onderwijs) besproken in de Raad van de VGC.   Binnen dit plan zet onderwijs in op kleuterparticipatie via het versterken van de communicatie tussen school en ouders (in kwetsbare situaties). Voor alle duidelijkheid, armoede is de verantwoordelijkheid van verschillende sectoren en beleidsniveaus, en dit plan is dan ook maar een klein element binnen een veel breder beleid rond armoede in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel.

Kinderarmoedebestrijdingsplan van de VGC voor de periode 2021-2025

Het kinderarmoedebestrijdingsplan bestaat uit een uitgebreide omgevingsanalyse en 4 doelen: 
(1) Uitbouw van het Huis van het Kind Brussel, dat zorgt voor een geïntegreerd, lokaal aanbod aan preventieve gezinsondersteuning met bijzondere aandacht voor gezinnen in kwetsbare situaties;
(2) Verhogen van de toegankelijkheid van de kinderopvang van baby’s en peuters;
(3) Verhogen van de kleuterparticipatie in het Nederlandstalige onderwijs in Brussel;
(4) Versterken van de kennis en dynamieken rond kinderarmoede en de bestrijding ervan in Brussel.

Aanvullend op dit plan, wil ik hier een kort overzicht geven van het breder VGC-onderwijsbeleid rond armoede…

De VGC heeft in de subsidies voor onderwijs systematisch aandacht voor kinderen en jongeren die opgroeien in (kans)armoede: enerzijds door de inhoud van de subsidie (bv. subsidie om opvang voor de ouders betaalbaar te houden) en anderzijds door verhoogde tegemoetkomingen op basis van leerlingenkenmerken.  Daarnaast zijn  er ook specifieke, al dan niet tijdelijke subsidies die inspelen op actuele noden. Zo is er sinds september 2020 een subsidie van kracht om scholen de mogelijkheid te geven tussen te komen in de schoolkosten van kwetsbare gezinnen.  In het kader van corona werden extra subsidielijnen gecreëerd (bv. computers voor kansarme leerlingen). Verder worden ook organisaties en projecten gesubsidieerd, zoals bijvoorbeeld het scholenproject van Brusselleer of het project Connect van Solidariteit voor het Gezin, die een belangrijke rol opnemen in het ondersteunen van kwetsbare ouders.

Aandacht voor armoede is een kernthema in de ondersteuning van het Onderwijscentrum Brussel (OCB) van de VGC.  In 2016 werd een armoedeconsulent (opgeleide ervaringsdeskundige in de armoede) aangeworven binnen het OCB-team. Deze persoon ondersteunt in de eerste plaats het eigen team van onderwijsondersteuners omtrent armoede en onderwijs, maar gaat ook aan de slag met scholen.  Verder voorziet het OCB voor schoolteams ondersteuning op maat, maar ook vorming en intervisie.  De armoedeconsulent ontwikkelde een Leerpad armoede dat leerkrachten zelfstandig kunnen verwerken om hun inzichten en vaardigheden over armoede en onderwijs aan te scherpen.  Recent startte OCB ook een samenwerking op met STOS (Samen Tegen Onbetaalde Schoolfacturen). De onderwijsondersteuners van het OCB zullen nog dit schooljaar een vormingstraject volgen bij STOS om zo zelfstandig dit thema te kunnen opnemen in hun schoolbegeleiding. Zo zal het bereik van STOS in Brussel versterkt worden.

Meer info

Kinderarmoedebestrijdingsplan 2021 – 2025

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: