Onderwijs in Brussel is…VERBINDING maken!

“For children in poverty, success in school is a matter of life and death, and they need mature teachers who have a great deal of knowledge about their subject matter, but who can also relate to them.”, Dr. Martin Haberman, 2004

Natuurlijk moet een leerkracht over (vak)didactische vaardigheden beschikken, een klas kunnen managen, inzicht hebben in leerplandoelstellingen, een positief leerklimaat kunnen creëren, differentiërende maatregelen kunnen nemen,…

Bovenal moet een leerkracht verbinding kunnen maken. Verbinding met kinderen. Verbinding met jongeren. Verbinding met ouders. Voor een leerkracht in Brussel, die soms weinig voeling heeft met opgroeien in een grootstedelijke context, is dit niet makkelijk. Het vraagt van deze leerkrachten heel wat extra inspanning om de kinderen, jongeren en hun ouders te leren “kennen”, zodat zij échte verbinding kunnen maken. Gelukkig hebben we in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heel veel goede leerkrachten, die hier in slagen. Maar helaas, we hebben er onvoldoende en bovendien te weinig blijvers.

Lees ook: New meta-analysis shows how teachers can strengthen their relationship with their students.

Dr. Martin Haberman heeft heel wat onderzoek verricht naar succesvolle leerkrachten in moeilijke grootstedelijke contexten. Hij kwam tot de conclusie dat effectieve en blijvende leerkrachten in een grootstedelijke context deze verbinding kunnen maken en vaak meerdere van volgende kenmerken vertonen:

  • leven, werken of onderwijs gevolgd hebben in een grootstedelijke omgeving;
  • zelf ouder zijn of uitgebreide relaties uitgebouwd hebben met kinderen;
  • tot een minderheidsgroep behoren;
  • een andere opleiding hebben dan (alleen) ‘onderwijs’;
  • andere werkervaringen gehad hebben vooraleer de job als leerkracht op te nemen;
  • ervaringen hebben (bv. via vrijwilligerswerk) met kinderen van diverse achtergronden;
  • professionaliseren via werkplekleren;

De grote uitdaging van het leerkrachtentekort en verloop indachtig, moeten we – naast de intensieve ondersteuning van de huidige leerkrachten – inzetten op het aantrekken van leerkrachten die deze kenmerken vertonen én het grote potentieel van ‘neveninstromers’ aanboren. Het is sowieso zinvol voor het volledige schoolteam om leerkrachten met dit profiel in het team op te nemen!

Ketjes met Talent (van VGC Onderwijscentrum Brussel – Lesgeven in Brussel) wil Brusselse scholieren laten kennismaken met het leerkrachtenberoep en wil op die manier een meer diverse en Brusselse instroom in de lerarenopleiding stimuleren.

Het project Baobab (van Eva vzw ism de Brusselse lerarenopleidingen, het Onderwijscentrum Brussel, het Huis van het Nederlands en de steun van de VGC) is een mooi voorbeeld van hoe Brusselaars als neveninstromer de weg naar de lerarenopleiding en het leerkrachtenberoep kunnen vinden.

debaobab

Teach for Belgium vormt en ondersteunt pas afgestudeerden en professionals tot inspirerende leraren in vakken waar een lerarentekort heerst (wiskunde, wetenschappen, Frans, Nederlands). Deze leraren worden ingezet in de meest kansarme scholen.

Ook alle (Brusselse) lerarenopleidingen ontwikkelen nieuwe pistes om studenten goed voor te bereiden tot effectieve leerkrachten in een grootstedelijke en meertalige context…

Effectieve leerkrachten in een grootstedelijke context aantrekken en in Brussel houden, wordt één van de grootste uitdagingen voor de komende beleidsperiode!

Gepubliceerd door Piet Vervaecke

Directeur Onderwijscentrum Brussel

9 gedachten over “Onderwijs in Brussel is…VERBINDING maken!

  1. Heel blij met dit artikel! Hetzelfde geldt ook voor de rand rond Brussel! Maar daar is momenteel niet diezelfde kijk noch ondersteuning! Al 15 jaar zien we het probleem steeds groter worden! M- decreet gaf ons de doodsteek ….. ik hoop nog steeds

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: